Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Lagercrantz Group Aktiebolag

08:13 / 6 May 2020 Lagercrantz Press release

Flaggningsmeddelande i Lagercrantz Group Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556282-4556 Lagercrantz Group Aktiebolag
Instrument SE0007603493 Lagercrantz Group AB
Innehavare SEB Investment Management AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 9 888 532
Antal rösträtter 9 888 532
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2020-05-04
Gränsvärde för rösträtter 10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 9 967 572
 - direkt innehavda rösträtter 9 967 572
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 14,33772 %
 - direkt innehavda rösträtter 10,07903 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 10,07903 % 9 967 572
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 10,07903 % 9 967 572
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 9 967 572
 - andel av rösträtter 10,07903 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/