Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Lagercrantz Group Aktiebolag

10:52 / 22 May 2020 Lagercrantz Press release

Flaggningsmeddelande i Lagercrantz Group Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556282-4556 Lagercrantz Group Aktiebolag
Instrument SE0007603493 Aktie B
Innehavare Lannebo Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 3 219 939
Antal rösträtter 3 219 939
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2020-05-20
Gränsvärde för antal aktier 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 4 000 280
 - direkt innehavda rösträtter 4 000 280
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 5,75 %
 - direkt innehavda rösträtter 4,05 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,05 % 4 000 280
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 4,05 % 4 000 280
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Daniel Norström
 - telefon 08-56225219
 - mejl fondadmin@lannebo.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/