Lagercrantz aktierelaterade incitamentsprogram fulltecknades

15:30 / 6 oktober 2017 Lagercrantz Pressmeddelande

Det av årsstämman 2017 beslutade incitamentsprogrammet för chefer och ledande befattningshavare om köpoptioner på återköpta aktier av serie B fulltecknades. Programmet omfattar ca 50 medarbetare i Lagercrantzkoncernen, som sammanlagt tecknat 675 000 optioner.  

Köpoptionerna överlåts till ett pris om 6,90 SEK per köpoption, vilket motsvarar marknadsvärdet på optionerna enligt en värdering utförd av Nordea Bank AB (publ). Lösenkursen för köpoptionerna uppgick till 95,30 SEK (vilket motsvarar 120 % av den genomsnittliga aktiekursen under mätperioden 4 september - 15 september 2017). Lösen kan ske under tre tillfällen fram till och med den 2 oktober 2020.

Stockholm den 6 oktober 2017

Lagercrantz Group AB (publ) 

Denna information offentliggjordes i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning och lämnades för offentliggörande 2017-10-06 kl 15.30 CET.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett knappt 50-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. 
Lagercrantz är verksamt i nio länder i Nordeuropa, i Kina, Indien och i USA. Koncernen har omkring 1 300 anställda och omsätter ca 3 000 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.

Visa som PDF

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.