Nischad teknikkoncern

LAGERCRANTZ

Lagercrantz är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, med egna produkter och med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns över 50 bolag, varje bolag är orienterat mot en specifik nisch. Gemensamt för bolagen är fokus på högt förädlingsvärde, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. Lagercrantz verksamhet består av fyra divisioner: Electronics, Mechatronics, Communications samt Niche Products. Lagercrantz är främst verksamma i Nordeuropa, Kina och i USA. Närvaro i övriga världen har även påbörjats genom ytterligare exportsatsningar.Nyckeltal

LAGERCRANTZ

2017 18 2018 19e 2019 20e
Nettoomsättning MSEK
3411,0 3876,3 4269,5
Omsättningstillväxt
10,2% 13,6% 10,1%
Rörelseresultat MSEK
378,0 453,2 523,9
Rörelsemarginal
11,1% 11,7% 12,3%
Vinst per aktie KR
4,23 4,94 5,75
Utdelning per aktie KR
2,00 2,40 2,50
Eget kapital MSEK
1303,0 1501,8 1728,6
Soliditet
35,9% 38,1% 39,5%
Nettoskuld MSEK
1102,0 1028,9 1078,5
Antal miljoner aktier
67,7 67,7 67,7