Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lammhults

Lammhults

Lammhults Design Group: Ändrat datum för bokslutskommuniké 2019

15:00 / 5 December 2019 Lammhults Press release

 

Datum för bokslutskommuniké 2019 har ändrats till 4 februari 2020.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sofia Svensson, VD sofia.svensson@lammhultsdesigngroup.com+46 727 32 32 39 eller

Daniel Tell, CFO daniel.tell@lammhultsdesigngroup.com+46 706 36 75 78

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5
december 2019 kl. 15.00 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/