Critical materials for battery manufacturing and new technology

LEADING EDGE MATERIALS

Leading Edge Materials har siktet inställt på att bli en ledande europeisk leverantör av kritiska material såsom grafit, litium, kobolt och sällsynta jordartsmetaller. Utvecklingen mot en fossilfri energianvändning i samhället genom elektrifiering av fordon och på andra sätt, går väldigt snabbt. Den här utvecklingen förväntas medföra en kraftigt ökad efterfrågan på de material som nämns ovan. I dagsläget dominerar länder som Kina och DR Kongo produktionen av dessa material. EU har därför klassat dem som kritiska i syfte att säkra den framtida tillgången för den europeiska industrin. Det råder en hård global konkurrens om dessa råvaror, och Leading Edge Materials vill medverka för att säkra tillgången för i första hand den europeiska industrin.

En längre bolagsbeskrivning finner ni här >

Main shareholders

Leading Edge Materials

Main shareholders Share capital % Voting shares % Verified
Swedbank Robur Fonder 5.4 % 5.4 % 30 Nov 2018
Mark Saxon 3.9 % 3.9 % 13 Oct 2017
Nick DeMare 3.5 % 3.5 % 13 Oct 2017
Jakob Johansson 1.7 % 1.7 % 13 Oct 2017
Michael Hudson 0.6 % 0.6 % 13 Oct 2017
Ironbark Enterprises 0.2 % 0.2 % 13 Oct 2017
BBVA Asset Management 0.2 % 0.2 % 31 Oct 2018
E.N.R. Asset Management Inc 0.1 % 0.1 % 30 Jun 2017
Filip Kozlowski 0.1 % 0.1 % 13 Oct 2017
Ahead Wealth Solutions AG 0.1 % 0.1 % 30 Jun 2018
Source: Holdings by Modular Finance AB