Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

Magnolia Bostad

Flaggningsmeddelande i Magnolia Bostad AB

10:52 / 4 February 2019 Magnolia Bostad Press release

Flaggningsmeddelande i Magnolia Bostad AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556797-7078 Magnolia Bostad AB
Instrument SE0007074505 Ordinary shares
Innehavare Danske Bank A/S
 
Före transaktionen
Antal aktier 3 114 462
Antal rösträtter 3 122 597
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2019-01-31
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 186 897
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 195 032
Andel
 - aktier 0,49415 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0,51566 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 0,51566 % 186 897
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 0,51566 % 186 897
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Danica Pension Försäkring
 - antal rösträtter 186 897
 - andel av rösträtter 0,49415 %
 - bolag Danske Fund Sweden
 - antal rösträtter 8 135
 - andel av rösträtter 0,02151 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 195 032
 - andel av rösträtter 0,51566 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Kotryna Mackeviciute
 - telefon +45 70123456
 - mejl danskebank@danskebank.dk

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/