Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

Magnolia Bostad

Magnolia Bostad AB: Magnolia Bostad inbjuder 25 april till telefonkonferens vid offentliggörande av delårsrapport för första kvartalet 2019

08:45 / 16 April 2019 Magnolia Bostad Press release

Magnolia Bostad offentliggör sin delårsrapport för första kvartalet 2019 den 25 april cirka kl. 07.30 och inbjuder med anledning av detta till en telefonkonferens kl. 10.30 samma dag.

Telefonkonferens
Investerare, analytiker, aktieägare och media bjuds in till en telefonkonferens:

Datum: den 25 april 2019
Tid: kl. 10.30

Fredrik Lidjan, verkställande direktör och Fredrik Westin CFO kommer att kommentera resultatet, efter detta kommer det att finnas tid för frågor.
Telefonkonferensen kommer att hållas på svenska. För att delta i telefonkonferensen och ställa frågor, vänligen ring in på något av följande telefonnummer:
Sverige: 08 5055 8366 
UK: +44 333 300 9032 

Det går även att lyssna av telefonkonferensen på http://ir.magnoliabostad.se/.

Presentationsmaterial på svenska och engelska kommer att kunna laddas ned från hemsidan senast en timme innan telefonkonferensens början.

Media

För att boka intervju med Fredrik Lidjan, verkställande direktör eller Fredrik Westin, CFO kontakta
Marita Björk på tel. 072 720 00 06 eller via e-post: marita.bjork@magnoliabostad.se

För mer information, vänligen kontakta:
Marita Björk, IR-ansvarig
072 720 00 06, marita.bjork@magnoliabostad.se 

Magnolia Bostad AB org.nr 556797-7078 utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden, och hotell i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/