Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

Magnolia Bostad

Magnolia Bostad AB: Magnolia Bostad och Heimstaden Bostad bildar JV för utveckling av bostäder i Upplands-Bro

07:00 / 8 May 2019 Magnolia Bostad Press release

Magnolia Bostad och Heimstaden Bostad bildar ett joint venture med syfte att gemensamt utveckla cirka 800 bostäder i den nya södra delen av Bro, Upplands-Bro kommun. Marken ägs sedan tidigare av Magnolia Bostad och förvärvas av JV-bolaget. 

Det gemensamma bolaget har ingått avtal om förvärv av en del av Magnolia Bostads projekt Brogårdstaden som ligger i den södra delen av Bro, Upplands-Bro Kommun. Marken har lagakraftvunnen detaljplan och i området kommer det att byggas flerbostadshus och småhus. Produktionsstart beräknas ske under 2019 och första inflyttning planeras till 2021. Magnolia Bostad kommer att gemensamt med Heimstaden Bostad utveckla och driva projektet.

-- Vi ser framemot vårt fortsatta samarbete med Heimstaden Bostad. I detta JV kommer vi att tillsammans utveckla hållbara boenden för långsiktig förvaltning och vi ser stort värde i att kombinera våra styrkor och kompetenser, säger Fredrik Lidjan, verkställande direktör på Magnolia Bostad.

Området ligger naturnära och erbjuder ett rikt fritidsliv och natursköna upplevelser. Inom området planeras även service i form av butiker och restauranger samt förskolor och skola. Bussar kommer att trafikera området och det kommer att finnas gång- och cykelvägar samt närhet till pendeltågstation.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Lidjan, verkställande direktör Magnolia Bostad
fredrik.lidjan@magnoliabostad.se 

Marita Björk, IR-ansvarig
072 720 00 06, marita.bjork@magnoliabostad.se 

Magnolia Bostad AB org.nr 556797-7078 utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden, och hotell i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/