Delårsrapport januari - mars 2017

08:15 / 26 april 2017 Magnolia Bostad Pressmeddelande

- Under de senaste två kvartalen har vi fördubblat och ytterligare vidareutvecklat byggrättsportföljen. Helåret 2017 förväntas därmed visa god tillväxt och ett förbättrat resultat.

Första kvartalet 2017
 • Nettoomsättning uppgick till 71 mkr (210).
 • Rörelseresultatet uppgick till 14 mkr (100).
 • Periodens resultat uppgick till -9 mkr (86). Resultat per aktie, efter avdrag för minoritetens andelar, uppgick till -0,20 kr per aktie (2,02).
 • Det egna kapitalet uppgick till 990 mkr (857). Eget kapital per aktie, efter avdrag för minoritetens andelar, uppgick till 22,61 kr per aktie (19,95).
 • Magnolia Bostad har under perioden förvärvat cirka 700 (945) bedömda byggrätter och antalet sålda bostäder under perioden uppgick till 130 (437).
 • Magnolia Bostads aktie handlas sedan den 31 mars 2017 på Nasdaq First North Premier.
Väsentliga händelser under kvartalet
 • Avtal om förvärv av 700 bedömda byggrätter i Bredäng.
 • Villkorat avtal om förvärv av fastighet i Tumba.
 • Försäljning av projektet Sländan, etapp 2, i Södertälje om 130 bostäder.
 • Säljstart av bostadsrättsprojektet Lilium, etapp 2, i Uppsala.
 • Fastställande av tidpunkt för bedömd produktionsstart till 2017 av projektet Senapsfabriken, etapp 2, i Uppsala.
Väsentliga händelser efter periodens utgång
 • Magnolia Bostad har flyttat tidigare emitterat säkerställt obligationslån om 500 mkr noterat på Nasdaq First North Bond Market till företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Första dag för handel var 12 april 2017.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Lidjan, verkställande direktör
070-223 43 47, fredrik.lidjan@magnoliabostad.se                 

Fredrik Westin, CFO

070-943 73 31, fredrik.westin@magnoliabostad.se            

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Magnolia Bostad är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2017 kl. 08.15.

Magnolia Bostad utvecklar effektiva, attraktiva och funktionella nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter och hotell, i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktie (MAG) är noterad på Nasdaq First North Premier. Erik Penser Bank agerar Certified Adviser åt Bolaget. Mer information på www.magnoliabostad.se 

Visa som PDF

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.