En ledande producent av bostäder

MAGNOLIA BOSTAD

Magnolia Bostad utvecklar effektiva, attraktiva och funktionella nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, hotell och vårdboenden, i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter. Arbetet styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.Nyckeltal

MAGNOLIA BOSTAD

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK
1772,0 1826,5 1557,9
Omsättningstillväxt
75,4% 3,1% -14,7%
Rörelseresultat MSEK
375,0 544,4 550,1
Rörelsemarginal
21,2% 29,8% 35,3%
Vinst per aktie KR
5,11 9,26 9,88
Utdelning per aktie KR
1,75 2,00 2,50
Eget kapital MSEK
1171,0 1459,6 1740,2
Soliditet
33,0% 37,6% 42,6%
Nettoskuld MSEK
1865,0 1795,0 1744,5
Antal miljoner aktier
38,0 38,0 38,0

Värdering

MAGNOLIA BOSTAD

2016 2017 2018e 2019e
Just. P/E exkl.skatt (x) 16,5 9,8 6,2 5,8
P/BV (x) 3,7 1,6 1,5 1,3
EV/Sales (x) 4,6 2,1 2,2 2,5
EV/EBITDA (x) 13,0 10,0 7,3 7,1
EV/EBIT (x) 13,1 10,0 7,3 7,1
Direktavkastning (%) 1,8 3,5 3,5 4,3