En ledande producent av bostäder

MAGNOLIA BOSTAD

Magnolia Bostad utvecklar effektiva, attraktiva och funktionella nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, hotell och vårdboenden, i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter. Arbetet styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Nyckeltal

MAGNOLIA BOSTAD

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK 1772,0 1826,5 1557,9
Omsättningstillväxt 75,4% 3,1% -14,7%
Rörelseresultat MSEK 375,0 544,4 550,1
Rörelsemarginal 21,2% 29,8% 35,3%
Vinst per aktie KR 5,11 9,26 9,88
Utdelning per aktie KR 1,75 2,00 2,50
Eget kapital MSEK 1171,0 1459,6 1740,2
Soliditet 33,0% 37,6% 42,6%
Nettoskuld MSEK 1865,0 1795,0 1744,5
Antal miljoner aktier 38,0 38,0 38,0

Värdering

MAGNOLIA BOSTAD

2016 2017 2018e 2019e
Just. P/E exkl.skatt (x) 16,5 9,8 7,6 7,1
P/BV (x) 3,7 1,6 1,8 1,5
EV/Sales (x) 4,6 2,1 2,4 2,8
EV/EBITDA (x) 13,0 10,0 8,2 8,0
EV/EBIT (x) 13,1 10,0 8,2 8,0
Direktavkastning (%) 1,8 3,5 2,9 3,6