Elprodukter för proffsen

MALMBERGS ELEKTRISKA

Malmbergs är ett ledande handelshus på den nordiska marknaden främst avseende elprodukter. Bland produkterna återfinns exempelvis LED-produkter, stickproppar, gren- och vägguttag, strömbrytare och rörelsevakter. Försäljning sker i Sverige, som står för merparten av omsättningen, följt av Norge, Danmark och Finland. Kärnan i verksamheten är direktimport utan fördyrande mellanhänder, samt satsningar på egna märkesvaror med ökad integration bakåt i tillverkningsledet som investeringar i produktutveckling och design.

Nyckeltal

MALMBERGS ELEKTRISKA

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK 643,5 655,5 676,7
Omsättningstillväxt -3,1% 1,9% 3,2%
Rörelseresultat MSEK 54,0 81,1 89,5
Rörelsemarginal 8,4% 12,4% 13,2%
Vinst per aktie KR 5,05 7,86 8,52
Utdelning per aktie KR 5,00 5,00 5,50
Eget kapital MSEK 289,4 313,7 341,8
Soliditet 69,3% 72,0% 72,2%
Nettoskuld MSEK -52,0 -88,5 -114,5
Antal miljoner aktier 8,0 8,0 8,0

Värdering

MALMBERGS ELEKTRISKA

2016 2017 2018e 2019e
Just. P/E (x) 14,8 18,2 11,9 11,0
P/BV (x) 3,9 2,8 2,4 2,2
EV/S (x) 1,7 1,2 1,0 1,0
EV/EBITDA (x) 10,2 12,3 7,3 7,0
EV/EBIT (x) 10,8 13,9 8,0 7,6
Direktavkastning (%) 5,0% 5,0% 5,4% 5,9%