Elprodukter för proffsen

MALMBERGS ELEKTRISKA

Malmbergs är ett ledande handelshus på den nordiska marknaden främst avseende elprodukter. Bland produkterna återfinns exempelvis LED-produkter, stickproppar, gren- och vägguttag, strömbrytare och rörelsevakter. Försäljning sker i Sverige, som står för merparten av omsättningen, följt av Norge, Danmark och Finland. Kärnan i verksamheten är direktimport utan fördyrande mellanhänder, samt satsningar på egna märkesvaror med ökad integration bakåt i tillverkningsledet som investeringar i produktutveckling och design.Nyckeltal

MALMBERGS ELEKTRISKA

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK
643,5 655,5 676,7
Omsättningstillväxt
-3,1% 1,9% 3,2%
Rörelseresultat MSEK
54,0 81,1 89,5
Rörelsemarginal
8,4% 12,4% 13,2%
Vinst per aktie KR
5,05 7,86 8,52
Utdelning per aktie KR
5,00 5,00 5,50
Eget kapital MSEK
289,4 313,7 341,8
Soliditet
69,3% 72,0% 72,2%
Nettoskuld MSEK
-52,0 -88,5 -114,5
Antal miljoner aktier
8,0 8,0 8,0