Life Science-konglomerat

MedCap

MedCap är ett decentraliserat konglomerat som investerar i rörelsedrivande bolag i Life Science-sektorn. Koncernen har en målsättning om 5–10 kärninnehav som ska ha potential att avkasta tjugo procent årligen på investerat kapital. Verksamheten är indelad i två affärsområden Medicinteknik och Specialistläkemedel.Aktiv ägare i rörelsedrivande Life Science-bolag

Bolagets affärsidé är att investera i små och medelstora onoterade Life Science-bolag, som företrädesvis har säte i Norden men med internationell tillväxtpotential. MedCap investerar i rörelsedrivande bolag med existerande intäkter och bevisad affärsmodell och inte i utvecklings- och forskningsbolag. Till skillnad från mer traditionella Private Equity-bolag som organiserar sina investeringar i fonder med en förutbestämd livslängd, normalt sett på ett par års sikt, kan Medcap tillämpa både längre och kortare placeringshorisonter. Investeringsintervallen löper mellan 50-200 MSEK och bolaget utvärderar kontinuerligt potentiella förvärvsobjekt. MedCap förvärvar i övervägande del 100% av aktierna, men ibland behåller ledningen minoritetsposter, vilket skapar incitament. Därutöver görs även mindre kompletteringsförvärv för att stärka upp de befintliga bolagen ytterligare. Vidare arbetar koncernen med ett aktivt ägande och vill vara delaktiga i utvecklingen av innehaven. Bland annat genom att tillföra kapital och kompetens för respektive dotterbolag. 

Medicinteknik - Abilia, Cardiolex Medical, Strässle & Co samt Inpac

Bolagen inom affärsområdet Medicinteknik säljer huvudsakligen olika medicintekniska produkter och tjänster. Kunderna är framförallt landsting, kommuner och vårdinrättningar. Affärssegmentet består av de fyra bolagen Abilia, Cardiolex Medical, Strässle & Co samt Inpac Aircontainer. Affärsområdets största bolag, Abilia, säljer diverse hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar inom kommunikation och kognition samt omgivningskontroll och trygghetslarm. Bolaget har kontor i Sverige, Norge och Storbritannien samt exporterar produkter till ytterligare ett tjugotal länder. Abilia är marknadsledande i Norden inom segmentet. Marknaden drivs av strukturella drivkrafter så som åldrande befolkning samt ökade sjukvårdskostnader som kräver effektiviseringar och olika hjälpmedel. Idag finns ca 580 miljoner människor i världen som är över 65 år. År 2020 väntas antalet ha vuxit till fler än 700 miljoner människor. Trygghetslarm gör det möjligt för äldre och funktionshindrade att bo kvar hemma längre och ger anhöriga möjlighet att övervaka och ha kontroll.

Cardiolex Medical (namnbyte från Quickels Systems) utvecklar och säljer system för EKG-undersökningar och tillhörande förbrukningsvaror. Bolaget är marknadsledande i Sverige och har dessutom en skalbar affärsmodell. Strässle & Co förvärvades i januari 2018 och är Europas ledande leverantör av vacuum-baserade EKG-system. Bolaget har säte i Tyskland, som är Europas största marknad för vacuum-EKG. Dessutom har Strässle försäljning i ett antal länder i Centraleuropa och Asien. Marknaden för EKG-utrustning i Norden uppgår till 100 MSEK medan den globala marknaden uppgår till 40 miljarder kronor.

Inpac Aircontainer producerar och säljer förpackningslösningar för läkemedelsindustrin. Vissa typer av läkemedel kräver förpackningslösningar som skall klara av att upprätthålla temperaturen under transporten, detta medför i vissa fall kundanpassade lösningar med krav på hög kvalitet. Kunderna är läkemedels- och logistikbolag. Bolaget är en sammanslagning av Inpac och Aircontainer. Inpac producerar förpackningslösning för bland annat probiotika och är marknadsledande i Norden inom detta segment. Hösten 2017 förvärvades produktionstillgångar från Scandinavian Nutrients som ingår i segmentet. 

Specialistläkemedel

Affärsområdet Specialistläkemedel utvecklar och säljer läkemedel inom de regulatoriska klasserna: registrerade läkemedel, extempore- samt licensläkemedel. Kunderna återfinns framförallt inom apoteks- och läkemedelsindustrin samt vårdinrättningar. Affärsområdet utgörs av bolaget Unimedic exklusive deras parallellhandel av läkemedel. Bolaget fokuserar främst på den nordiska marknaden. Verksamhetssegmentet Specialty Pharma tillhandahåller ett brett sortiment av licensläkemedel samt har samarbete med diverse internationella aktörer. Andra segmentet CDMO erbjuder produktutvecklingstjänster och kontrakttillverkning av både sterila och icke-sterila flytande läkemedel. Unimedic Pharma har en anläggning i Matfors utanför Sundsvall. Tillsammans med unika och viktiga tillstånd för att bedriva läkemedelsproduktion och utveckling så är inträdesbarriärerna för denna typ av verksamhet höga.

Bolagets produktportfölj består både av egna läkemedel exempelvis Fenylefrin och Metadon Pharmadone samt inlicensierade produkter. Under 2016 slöt Unimedic ett avtal med det schweiziska läkemedelsbolaget Basilea för distribution i Skandinavien och Finland. Den svenska läkemedelsmarknaden omsatte under 2015 40,6 miljarder kronor och bestod av ca 12 000 godkända läkemedel. I Sverige förskrevs 99 miljoner läkemedelsförpackningar under 2015 varav 90% av dessa inom läkemedelsförmånen. Läkemedelsförmånen finns för att ge patienterna skydd mot höga sammanlagda kostnader och kan beskrivas som en subvention av läkemedel.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MedCap har för avsikt att avyttra Läkemedelshandel och har inlett arbetet med att hitta en annan ägare. Affärsområdet redovisas från och med Q1 2018 som resultat från avvecklad verksamhet. 

 

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.