Extra Bolagsstämma MedCap den 6 november 2017

10:40 / 6 november 2017 MedCap Pressmeddelande

MedCaps extra bolagsstämma hölls den 6 november i bolagets lokaler i Solna.

Beslöts att godkänna styrelsens förslag till beslut om att köpa Lupemia AB:s aktier i Inpac Aircontainer Holding AB motsvarande 28,9% av aktierna till en köpeskilling om 6,5 MSEK.

Denna informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 november kl. 10.40 CET.  

Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.

Visa som PDF

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.