Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

Midsona

For a healthier living

Midsona

Midsona utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter som gör det lättare för alla människor att själva bidra till sundare liv i vardagen. Verksamheten bedrivs i de fyra geografiska affärsområdena Sverige, Danmark, Norge och Finland.Produkter inom hälsa och välbefinnande

Midsona är en svensk koncern som utvecklar och marknadsför produkter inom tre huvudsakliga produktkategorier: ekologiskt, hälsolivsmedel och kosttillskott. Bolaget har ett flertal marknadsledande nordiska varumärken inom nyckelsegmenten. Verksamheten bedrivs i de fyra geografiska affärsområdena Sverige, Danmark, Norge och Finland. Visionen är att bli marknadsledande i Norden inom hälsa och välbefinnande och bolaget innehar en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken. Utöver dessa representerar bolaget även ett flertal internationellt etablerade varumärken. Även exportsatsningar i Europa görs, detta främst avseende bolagets största egna varumärke Urtekram.

Tydligt strategiskt fokus

Midsona har under de senaste åren valt att väsentligt fokusera varumärkesportföljen med ambitionen att bygga marknadsledande varumärken inom tre primära produktkategorier: Ekologiskt, hälsolivsmedel och OTC/kosttillskott. Efter det strategiskt viktiga förvärvet Internatural (Q3 2016) förstärktes företagets ledande position inom ekologiska livsmedel med välkända varumärken som Kung Markatta och Helios. Kung Markatta är det störa varumärket inom ekologiska kolonialvaror i Sverige, följt av Urtekram (förvärvades i q3 2015). I Danmark och Finland är Urtekram det dominerande varumärket. Sett till Norge är Helios det ledande varumärket, följt av Urtekram. I Q3 2017 förvärvades Bringwell som stärker området inom OTC med en rad namnkunniga varumärken. Kostnadssynergierna uppskattas vara betydande och intäktssynergier finns även genom att exempelvis ta en aktivare roll inom dagligvaruhandelskedjorna för Bringwells sortiment.

Bolaget arbetar med fyra strategier för att nå visionen att bli ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande: Tillväxt av bolagets egna prioriterade varumärken, Nya tillväxtområden, Optimerad varumärkesportfölj samt Effektiv organisation. Strategin innefattar fokus på åtta egna prioriterade varumärken och ett antal prioriterade licensierade varumärken. De åtta prioriterade egna varumärkena utgörs av Dalblads, Friggs, Helios, Kung Markatta, Miwana, Naturdiet, Tri Tolonen och Urtekram. Även exportsatsningar med bolagets största varumärke Urtekram är ett fokusområde. Ett antal nya strategiska exportkunder för Urtekram har erhållits under 2017. Effektiv organisation innefattar bl.a. realisering av synergierna från Bringwell och Internatural (fullt konsoliderat Q2 2017), fortsatt ökad vertikal integration av Kung Markatta och Helious, samt supply chain fokus.

Midsona på marknaden

Midsona bygger sin marknadsstrategi utifrån övertygelsen att marknaden för hälsa och välbefinnande är i tillväxt under överskådlig tid. Midsona verkar huvudsakligen på den nordiska marknaden för hälsoprodukter men med expansionsambitioner i Europa. Det som karaktäriserar marknaden är att samtidigt som den växer är den under betydande förändring, vilket avregleringen av det svenska apoteksmonopolet är ett tydligt exempel på. En av huvuddrivkrafterna bakom den växande marknaden är ett ökande intresse att leva ett hälsosammare liv. Intresset för hälsotillskott och egenvård har ökat i flera år och är drivet av ett flertal faktorer, däribland att kunskap och möjligheter ökar, ökad livslängd hos befolkningen och att samhällskostnader för sjuk- och hälsovård stiger. Makrotrender talar även för ekologiska varumärken som uppvisar stark tillväxt samt att processade livsmedel tappar marknadsandelar.

Kontinuerlig produktutveckling är en av framgångsfaktorerna för Midsona. Bilden till vänster visar nylanseringen av Friggs ekologiska majskakor med chokladöverdrag (lanseringsdatum i september 2017). Bilden till höger visar Urtekrams Nordic Berries inom ekologiska kropps- och hårvårdsprodukter.