Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

Midsona

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Midsona AB

09:08 / 19 February 2019 Midsona Press release

Flaggningsmeddelande i Midsona AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556241-5322 Midsona AB
Instrument SE0000565228 B
Innehavare Financiere de l'Echiquier
 
Före transaktionen
Antal aktier 2 245 671
Antal rösträtter 2 245 671
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2019-02-15
Gränsvärde för antal aktier 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 2 301 059
 - direkt innehavda rösträtter 2 301 059
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 5,0014 %
 - direkt innehavda rösträtter 4,5237 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,5237 % 2 301 059
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 4,5237 % 2 301 059
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 2 301 059
 - andel av rösträtter 4,5237 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Jean Francois Solnon
 - telefon 0033147238399
 - mejl middleoffice@lfde.com

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/