Flaggningsmeddelande i Midsona AB

12:11 / 1 augusti 2017 Midsona Pressmeddelande

Flaggningsmeddelande i Midsona AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556241-5322 Midsona AB
Instrument SE0000565228 Aktier
Innehavare Andra AP-fonden
 
Före transaktionen
Antal aktier 2 521 257
Antal rösträtter 2 521 257
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Bolagshändelse
Datum 2017-07-31
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 2 521 257
 - direkt innehavda rösträtter 2 521 257
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 5,48 %
 - direkt innehavda rösträtter 4,96 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,96 % 2 521 257
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 4,96 % 2 521 257
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Emily Teppler
 - telefon 0046721651725
 - mejl compliance@ap2.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.