En sundare vardag

MIDSONA

Midsona utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter som gör det lättare för alla människor att själva bidra till sundare liv i vardagen. Verksamheten bedrivs i de fyra geografiska affärsområdena Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Nyckeltal

MIDSONA

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK 2167,0 2857,2 3064,9
Omsättningstillväxt 24,3% 31,9% 7,3%
Rörelseresultat MSEK 134,0 243,4 294,2
Rörelsemarginal 6,2% 8,5% 9,6%
Vinst per aktie KR 1,89 3,78 4,51
Utdelning per aktie KR 1,25 1,50 1,70
Eget kapital MSEK 1550,0 1717,1 1857,2
Soliditet 54,3% 46,7% 49,9%
Nettoskuld MSEK 652,0 1117,3 912,5
Antal miljoner aktier 44,5 46,4 46,4

Värdering

MIDSONA

2016 2017 2018e 2019e
P/E (x) 29,4 27,6 18,9 15,9
P/BV (x) 1,3 1,5 1,9 1,8
P/CEPS (x) 25,3 15,2 15,9 10,9
EV/S (x) 1,4 1,4 1,6 1,4
EV/EBIT (x) 22,1 19,2 15,5 12,3
Direktavkastning (%) 2,7% 2,4% 2,1% 2,4%