A different kind of pharma company

Moberg Pharma

Moberg Pharma utvecklar, marknadsför och säljer utvärtes läkemedel för hudsjukdomar. Bolagets nuvarande produkter och utvecklingsprojekt är inriktade på vanligt förekommande sjukdomar som nagelsvamp, eksem och fotsprickor. Produktutvecklingen baseras på innovativ drug delivery och beprövade substanser vilket minskar utvecklingstid, kostnad och risk.Tillväxt både organisk och via förvärv

Moberg Pharmas affärsmodell innefattar försäljning i egen regi samt försäljning genom distributörer och partners. Bolaget fokuserar på nischer som inte är tillräckligt stora för läkemedelsjättarna att lägga energi på. Ambitionen är att bolagets produkter skall kunna ta en marknadsledande position inom nischen. Hög andel patienter som efterfrågar nya behandlingsalternativ och begränsad konkurrens är viktiga kriterier för nya projekt. I vissa fall kan det räcka att ta fram ett läkemedel med samma behandlingseffekt men mindre biverkningar än alternativen, samma biverkningar men bättre behandlingseffekt eller i bästa fall båda delar. Flera av Moberg Pharmas produkter är inriktade på egenvård vilket innebär att patienten behandlar sig själv i hemmet.

Moberg Pharmas ambition är att växa både organiskt och via förvärv. Organisk tillväxt förväntas komma från befintliga produkter, projekt, teknologier och patentfamiljer. Förvärvad tillväxt skulle exempelvis kunna omfatta kompletterande produkter. Moberg Pharma har under de senaste åren genomfört ett antal olika förvärv för att komplettera och diversifiera bolagets befintliga produktportfölj.

Marknadsföring och försäljning bedrivs i egen regi i USA. Produkterna säljs exempelvis på Walmart och Walgreens. Bolagets försäljningsinfrastruktur i USA är skalbar, vilket möjliggör att det är relativt enkelt att addera och integrera ytterligare produkter och varumärken i organisationen. Under 2016 startades även en egen försäljningsorganisation i Storbritannien. Försäljning på andra marknader i Europa och globalt sker via distributörer. Bolagets tre största partners Mylan (Meda), Menarini och Paladin (Endo), tillhör världens 50 största läkemedelsföretag. De ansvarar för den lokala marknadsföringen och ser till att produkterna blir tillgängliga för slutkunden i apoteks- och detaljhandelskedjor. Bolagets produkter säljs på över 40 marknader runt om i världen. Bolagets finansiella mål är lönsam tillväxt med en långsiktig EBITDA-marginal om 25%.

Produkterna 

Bolagets produktportfölj består av fem produkter. Nalox/Kersal Nail är bolagets huvudprodukt som används vid behandling av missfärgade och skadade naglar som orsakats av nagelsvamp eller psoriasis. Produkten, som är receptfri, lanserades i Norden 2010 och blev snabbt marknadsledande på flera europeiska marknader. Bolagets partner Mylan (Meda) äger varumärket Naloc/Nalox. I USA säljs produkten under varumärket Kerasal Nail och är även där marknadsledande. På de asiatiska marknaderna marknadsförs produkten under varumärket Emtrix och säljs på vissa marknader under namnet Zanmira Nail. 

Dermoplast är en spray som ger snabb lindring vid smärta och klåda. Varumärket säljs i USA både via bolagets etablerade försäljningskanaler (exempelvis Walmart och Wahlgreens) samt via en direktförsäljningskanal till sjukhus. Den receptfria produkten förvärvades i december 2016 och konsoliderades från 1 januari 2017. Bolagets tredje största varumärke, New Skin, är ett vattentätt flytande förband för sår och för att förhindra skavsår. Varumärket är marknadsledande i USA och förvärvades 2016 från Prestige Brands (konsoliderades Q3 2016). New Skin utgör tillsammans med Nalox och Dermoplast bolagets tre strategiska varumärken.

Domeboro som redovisas under övriga produkter, lindrar klåda och irriterad hud till exempel orsakad av hudkontakt med vissa växter eller insektsbett. Balmex används vid behandling och prevention av blöjexem. Tredje varumärket som ingår i kategorin är Kerasal Foot som mjukar upp torra fötter och spruckna hälar.

Pipeline - två projekt, MOB-015 & BUPI

Moberg Pharma har valt att vidareutveckla Kerasal Nail inom ramen för ett projekt som kallas MOB-015. Produkten bygger vidare på egenskaperna hos Kerasal Nail, med dess snabba synliga förbättring av utseendet på svampangripna naglar. MOB-015 innehåller dessutom den aktiva substansen terbinafin, som är den världsledande svampdödande substansen i tablettform. Moberg Pharmas patenterade teknologi används för att transportera terbinafin in i och genom nageln. Genom att produkten appliceras utvärtes undviks den risk för allvarliga biverkningar som förknippas med tablettbehandling.

Ungefär 10% av befolkningen lider av nagelsvamp, vilket gör att potentialen är stor. Framförallt eftersom majoriteten av patienterna idag inte behandlas överhuvudtaget. Fas 3 studier för MOB-015 startade under 2016, enligt bolaget har MOB-015 en årlig försäljningspotential mellan 250–500 MUSD. Moberg Pharma har patent på stora marknader inklusive USA, EU och Japan.

Bolaget bedriver även ett ytterligare utvecklingsprojekt: BUPI, som är en sugtablett med bupivakin för behandling av smärta i munhålan vid oral mukosit (inflammation och sårbildning i slemhinnorna i munnen). Patienter som lider av oral mukosit är på grund av den kraftiga smärtan mindre benägna att slutföra sin cancerbehandling, vilket leder till ökad sjuklighet och död samt bidrar till stigande vårdkostnader. Oral mukosit drabbar cirka 80% av patienterna med huvud- och nackcancer som får strålterapi, nästan samtliga patienter som genomgår benmärgstransplantation samt många av de patienter som genomgår cellgiftsbehandlingar.

Resultat från fas 2-studie visade att BUPI reducerade smärtan i munnen med 50% jämfört med standardbehandling. Förberedelser inför fas 3-studie pågår. Studien är fullt finansierad av bolagets partner, Cadila Pharma. Försäljningspotentialen för BUPI uppgår enligt bolagets bedömningar till 50-100 MUSD årligen. Moberg Pharma har beviljade patent i EU och Kanada.

Tell a friend

Here you can tip someone by sending a link to this page:

Share

Share this link to your network through social media.