Ett annorlunda läkemedelsföretag

Moberg Pharma

Moberg Pharmas verksamhet är inriktad på försäljning och utveckling av utvärtes läkemedel för hudsjukdomar. Nalox™, Moberg Pharmas produkt för nagelsjukdomar, är marknadsledande i Norden och USA samt på flera marknader i Europa. Bolagets nuvarande produkter och utvecklingsprojekt är inriktade på vanligt förekommande sjukdomar som nagelsvamp, eksem, fotsprickor samt led- och muskelvärk. Produktutvecklingen baseras på innovativ drug delivery och beprövade substanser vilket minskar utvecklingstid, kostnad och risk.Försäljning och utveckling av utvärtes läkemedel

Moberg Pharmas verksamhet är inriktad på försäljning och utveckling av utvärtes läkemedel för hudsjukdomar. Bolagets produktutveckling baseras på innovativ drug delivery av beprövade substanser, vilket minskar tid till marknad, utvecklingskostnad och risk jämfört med traditionell läkemedelsutveckling.

Tillväxt både organisk och via förvärv

Moberg Pharmas affärsmodell innefattar försäljning i egen regi samt försäljning genom distributörer och partners. Bolaget fokuserar på nischer som inte är tillräckligt stora för läkemedelsjättarna att lägga energi på. Hög andel patienter som efterfrågar nya behandlingsalternativ och begränsad konkurrens är viktiga kriterier för nya projekt. I vissa fall kan det räcka att ta fram ett läkemedel med samma behandlingseffekt men mindre biverkningar än alternativen, samma biverkningar men bättre behandlingseffekt eller i bästa fall båda delar. Flera av Moberg Pharmas produkter är inriktade på egenvård vilket innebär att patienten behandlar sig själv i hemmet.

Moberg Pharmas ambition är att växa både organiskt och via förvärv. Organisk tillväxt förväntas komma från befintliga produkter, projekt, teknologier och patentfamiljer. Förvärvad tillväxt skulle exempelvis kunna omfatta kompletterande produkter. Moberg Pharma har under de senaste åren genomfört ett antal olika förvärv för att komplettera bolagets befintliga produktportfölj. Tillsammans med Nalox utgör NewSkin och Dermoplast bolagets strategiska varumärken. Moberg Pharma bedriver marknadsföring och försäljning i egen regi i USA, och under 2016 startades även en egen försäljningsorganisation upp i Storbritannien. Försäljning på andra marknader i Europa och globalt sker via distributörer där Meda är en av aktörerna. De ansvarar för den lokala marknadsföringen och ser till att produkterna blir tillgängliga för slutkunden i apoteks- och detaljhandelskedjor. Bolagets produkter säljs på 40 marknader världen över. Moberg Pharma har ett långsiktigt EBITDA-marginalmål om 25%.

8 varumärken

Nalox är bolagets huvudprodukt, som används vid behandling av missfärgade och skadade naglar som orsakats av nagelsvamp eller psoriasis. Produkten, som är receptfri, lanserades i Norden 2010 och blev snabbt marknadsledande. På vissade marknader säljs den under namnet Emtrix (Zanmira Nail) medan på den amerikanska marknaden går under varumärket Kerasal Nail. Naloxs fördel är att den ger snabb synlig förbättring gentemot konkurrerande preparat.

Dermoplast, som förvärvades i december 2016 och konsoliderades från 1 januari 2017 är Moberg Pharmas näst största varumärke. Den receptfria produkten är spray som ger snabb lindring vid smärta och klåda. Dermoplast säljs i USA både via bolagets etablerade försäljningskanaler via Walgrrens och Walmart samt via en direktförsäljningskanal till sjukhus.

New Skin, bolagets tredje största varumärke, förvärvades i juni 2016 och konsoliderades från 7 juli 2016. Produkten är ett flytande förband för sår och för att förhindra skavsår. Även denna produkt säljs i USA och ingår i kategorin övriga produkter tillsammans med fyra ytterligare varumärken. Domeboro lindrar klåda och irriterad hud till exempel orsakad av hudkontakt med vissa växter eller insektsbett. Balmex används vid behandling och prevention av blöjeksem. Kersal Foot, mjukar upp torra fötter och spruckna hälar. 

Pipeline - två projekt, MOB-015 & BUPI

Moberg Pharma valt att vidareutveckla Nalox inom ramen för ett projekt som kallas MOB-015. Tanken är att utgå från Nalox™ och tillsätta den aktiva substans som finns i den ledande tablettbehandlingen. Med hjälp av en patenterad drug delivery teknologi tränger substansen genom nageln. Ambitionen är att uppnå lika hög effekt som tabletterna och snabbare synliga resultat men med samma låga risk för biverkningar som Nalox™. Fas 3 studier för MOB-015 startade under 2016, enligt bolaget har MOB-015 en årlig försäljningspotential upp till 250–500 MUSD.

Moberg Pharma bedriver även ett ytterligare forskningsprojekt: BUPI, som är en sugtablett med bupivakin för behandling av smärta i munhålan. Resultat från fas 2-studie visade att BUPI reducerade smärtan i munnen med 50% jämfört med standardbehandling. Förberedelser inför två kliniska fas 3-studier pågår. Studierna är fullt finansierade av Moberg Pharma och en partner. Försäljningspotentialen för BUPI uppgår enligt bolagets bedömningar till 50-100 MUSD årligen.

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.