Flaggningsmeddelande i Moberg Pharma AB (publ)

15:51 / 12 maj 2017 Moberg Pharma Pressmeddelande

Flaggningsmeddelande i Moberg Pharma AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556697-7426 Moberg Pharma AB (publ)
Instrument SE0003613090 Ordinary Shares
Innehavare Staffan Persson
 
Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2017-05-09
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 1 515 000
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 1 515 000
Andel
 - aktier 8,7 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 8,7 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 8,7 % 1 515 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 8,7 % 1 515 000
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Zimbrine Holding BV
 - antal rösträtter 1 515 000
 - andel av rösträtter 8,7 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 1 515 000
 - andel av rösträtter 8,7 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Staffan Persson
 - telefon 070 321 00 98
 - mejl sp@swediacapital.se
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.