Ett annorlunda läkemedelsföretag

MOBERG PHARMA

Moberg Pharmas verksamhet är inriktad på försäljning och utveckling av utvärtes läkemedel för hudsjukdomar. Nalox™, Moberg Pharmas produkt för nagelsjukdomar, är marknadsledande i Norden och USA samt på flera marknader i Europa. Bolagets nuvarande produkter och utvecklingsprojekt är inriktade på vanligt förekommande sjukdomar som nagelsvamp, eksem, fotsprickor samt led- och muskelvärk. Produktutvecklingen baseras på innovativ drug delivery och beprövade substanser vilket minskar utvecklingstid, kostnad och risk.

Nyckeltal

MOBERG PHARMA

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK 439,0 384,6 397,8
Omsättningstillväxt 31,3% -12,4% 3,5%
Rörelseresultat MSEK 51,1 48,1 49,4
Rörelsemarginal 11,6% 12,5% 12,4%
Vinst per aktie KR 0,64 0,20 0,51
Utdelning per aktie KR 0,00 0,00 0,00
Eget kapital MSEK 552,4 564,6 573,5
Soliditet 45,2% 46,1% 46,4%
Nettoskuld MSEK 472,4 474,6 474,5
Antal miljoner aktier 17,4 17,4 17,4

Värdering

MOBERG PHARMA

2016 2017 2018e 2019e
P/E (x) 30,4 43,3 193,7 74,1
P/BV (x) 1,8 0,9 1,2 1,2
EV/S (x) 4,5 2,2 3,0 2,9
EV/EBITDA (x) 19,2 10,7 13,4 13,3
EV/EBIT (x) 24,1 18,7 23,7 23,1
Direktavkastning (%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%