Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

Moment Group

Nordic leader in the experience industry

Moment Group

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Norden. Inom koncernen skapas upplevelser för fler än 2 miljoner gäster varje år, där kunder både är privatpersoner och företag. Verksamheten är uppdelad i tre affärsområden; Event, Live Entertainment och Venues. Med flertalet av Skandinaviens ledande varumärken i portföljen har Moment Group ett erbjudande som kan tillgodose en bred efterfrågebild inom upplevelseindustrin med tyngdpunkt på underhållning och event.Ett moderbolag att växa inom

Själva moderbolaget Moment Group har som affärsidé att växa bolag inom upplevelseindustrin. Idag återfinns fyra dotterbolag inom bolagets tre affärsområden Event, Live Entertainment och Venues. Inom affärsområdena bedrivs koncernens operativa verksamheter medan man i moderbolaget finner gemensamma support- & styrfunktioner inom finans, HR, kommunikation och IT. Moment Group som koncern utgör för de nuvarande dotterbolagen en tydlig plattform att utvecklas inom och för nya förvärvade bolag en väl etablerad struktur att smidigt integreras in i.  

Event

Bolagen Hansen och Minnesota Communication utgör affärsområdet Event, sammantaget är de den största aktören inom eventbranschen i Norden. Hansen skapar upplevelser med hela världen som spelplan. Genom event som kommunikationskanal hjälper de företag att levandegöra sina varumärken och skapa dess bästa ambassadörer. Minnesota arbetar med Brand Engagement vilket innebär att de hjälper kunden att skapa arenor för dialog och delaktighet genom möten, upplevelser och digitala lösningar. 

Live Entertainment

Inom affärsområdet Live Entertainment producerar 2Entertain teater, musikal, show och konsert, och förmedlar artistbokningar. Utbudet är brett och kan innehålla allt ifrån internationella musikaler
till buskis och barnteater. 2Entertain driver fem egna teaterarenor och tillgången till spelplatser är en stor styrka när olika scenproduktioner skall sättas upp.

Corporate Entertainment är ett annat verksamhetsområde inom 2Entertain där man skapar specialbeställd underhållning för exempelvis kryssningsbåtar, charterresmål, festivaler eller företagsevent.

2Entertain driver bokningssidan Showtic.se, där koncernens utbud inom show, musikal, teater och konsert marknadsförs och sälj, vilket ger en god kontroll över den digitala försäljningen.

Venues

Inom affärsområdet Venues driver Wallmans Group fem arenor för mat- och showupplevelser. På fyra arenor erbjuds de egna dinnershow-koncepten Wallmans och Golden Hits. På den femte, Hamburger Börs, skapas shower med aktuella artister. Moment Group öppnar ytterligare en arena, Kungsportshuset i centrala Göteborg, i början av 2018. Samtliga arenor erbjuds också för galor, företagsevent och helabonneringar. 

Några av Skandinaviens ledande varumärken

Som beskrivet ovan innehåller koncernen en stor varumärkesplattform som innefattar några av Sveriges mest välkända  arenor, koncept och arrangörer inom upplevelseindustrin som exempelvis Hamburger Börs, Vallarnas friluftsteater, China Teatern, Lisebergsteatern, Wallmans, Golden Hits, Ladies Night, 2Entertain, Hansen, Minnesota Communication och Showtic.se.  

Stärkt organisation med fortsatta synergimöjligheter

Moment Group har under 2016 stöpt om bolaget för att anpassa koncernen till fortsatt utveckling och expansion inom upplevelseindustrin. I början av 2016 tillträdde Pelle Mattisson, med en gedigen erfarenhet av bolagsstyrning och förvärv, som ny VD/Koncernchef. Därefter anslöt Josef Wellmarker som CIO, en ny inrättad tjänst med syfte att bättre ta tillvara på de möjlighet som finns när upplevelsebranschen digitaliseras. I slutet av 2016 lyftes affärsområdet Digital in i övriga affärsområden och därmed segmentredovisas det inte längre per Q4 2016.

Moment Groups tydliga och breda förvärvsintresse syntes redan i början av 2017 genom förvärvet av Minnesota Communication. Samma år i november förvärvade man även Ballbreaker.