Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

2Entertain AB (publ) gör ett resultatlyft på drygt 10 Mkr.

11:22 / 13 February 2004 Moment Group Press release

2Entertain AB (publ) gör ett resultatlyft på drygt 10 Mkr. Nöjesproduktionsbolaget 2Entertain AB (publ.) redovisar ett rörelseresultat på 4,7 Mkr (-6,5 Mkr) för 2003. Marknaden för nöjeskonsumtion har utvecklats positivt och vd;n Göran Grell spår en kraftigt ökad vinst för 2004. -Efter tre lönsamhetsmässigt svåra år visar 2Entertain-koncernen återigen ett positivt resultat. Det är ett styrkebesked i en svag marknad. Den kraftiga volymtillväxten, från 54 Mkr i omsättning 1999 till dagens 205 Mkr gör att den kritiska massan nu är nådd. Det skapar förutsättningar för att 2003-års resultat med sannolikhet kommer att överträffas under 2004, säger vd;n Göran Grell. Fokus på lönsamhet, framförhållning och nykter tillväxt inom kärnaffären kommer att skapa goda förutsättningar för resultatlyft under det kommande året. Försäljningen för 2004 års produktioner har inletts starkt. Ett bra vårprogram och en god framförhållning avseende sommarens och höstens produktioner gör att vi redan nu kan se att 2004 kommer att bli ett mycket bra 2Entertain-år. -Eftersom nöjesbranschen har genomlidit ett stålbad de senast åren med en kraftigt minskad efterfrågan ser vi idag flera intressanta förvärvsobjekt som skulle kunna pass in i vår kostym, säger Grell. Januari - december, 2003 i sammandrag. 2003 2002 Nettoomsättning 05 Mkr 121 Mkr Rörelseresultat 4,7 Mkr -6,5 Mkr För ytterligare information kontakta: Göran Grell, vd 2Entertain AB (Publ) 0346-714719 eller 0706-358107. 2Entertains kärnverksamhet är att på ett lönsamt sätt initiera, producera, marknadsför och sälja kvalitativ underhållning till en bred publik på olika mötesplatser. Verksamheten bedrivs i Sverige och Norge med visionen att underhålla och beröra i en ledande position i Skandinavien. Verksamheten drivs i två dotterbolag, 2Entertain Sverige AB, som driver alla svenska projekt och 2Entertain Norge AS, som driver projekten i Norge. Koncernen äger en tredjedel i Osloteatern: Chat Noir. 2Entertain har kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo och Falkenberg. 2Entertain beräknas omsätta 250 Mkr under 2004. Bolaget är noterat på OTC-listan i Göteborg och har sitt säte i Falkenberg. 2Entertain är på god väg att bli Skandinaviens ledande nöjesproduktionsbolag. 2Entertain är Sveriges roligaste aktie att äga! ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/13/20040213BIT00550/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/13/20040213BIT00550/wkr0002.pdf

Show as PDF