Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

2Entertain AB (publ) fortsätter att öka vinsten.

18:00 / 26 April 2004 Moment Group Press release

2Entertain AB (publ) fortsätter att öka vinsten. Nöjesproduktionsbolaget 2Entertain AB (publ) redovisar ett resultat efter skatt på 5,1 Mkr (1,7 Mkr) för första kvartalet 2004. 2Entertain fortsätter att ta marknadsandelar och förvärvet av 50% i Oscarsteatern förväntas öka tempot ytterligare. -Nöjesindustrin är en fragmenterad marknad, men branschen är inne i en konsolideringsfas, säger Göran Grell, vd för 2Entertain. Vi är marknadsledande i de segment vi opererar inom och vi kommer definitivt att driva den utvecklingen framåt i ett ökat tempo. Att flytta runt produktionerna, bygga så kallade serier, och därigenom slå ut de fasta kostnaderna under en längre tid i kombination med att bredda intäktsmassan är nyckeln till framgång. Fokus på lönsamhet, framförhållning och nykter tillväxt inom kärnaffären kommer att skapa goda förutsättningar för resultatlyft under det kommande året. 2Entertain, med huvudkontor i Falkenberg, har sedan årsskiftet inlett en jakt på nya intäktskällor som redan nu börjar ge resultat. Varje extra intäktskrona per gäst skapar väsentliga resultatförbättringar. Under 2004 förväntas 700.000 personer se någon 2Entertain föreställning live. Utöver det kommer ett antal miljoner svenskar ha sett någon av företagets TV-sändningar. Försäljningen för 2004 års produktioner har inletts starkt. Inför sommaren och hösten har 2Entertain både ett antal nya spännande produktioner samt säkra kort. Mycket talar för att 2004 kommer att bli ett rekordår både kvalitets-, omsättnings- som resultatmässigt. Januari - mars 2004 2003 Nettoomsättning 56 Mkr 45 Mkr Resultat efter skatt 5,1 Mkr 1,7 Mkr För ytterligare information kontakta: Göran Grell, VD 2Entertain AB (publ) 0771-170000 eller 0706-358107. 2Entertains kärnverksamhet är att på ett lönsamt sätt initiera, producera, marknadsföra och sälja kvalitativ underhållning till en bred publik på olika mötesplatser. Verksamheten bedrivs i Sverige och Norge med visionen att underhålla och beröra i en ledande position i Skandinavien. Verksamheten drivs i två dotterbolag, 2Entertain Sverige AB, som driver alla svenska projekt och 2Entertain Norge AS, som driver projekten i Norge. Koncernen äger en tredjedel i Osloteatern: Chat Noir, samt hälften av Oscarsteatern i Stockholm 2Entertain har kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo och Falkenberg. 2Entertain beräknas omsätta 250 Mkr under 2004. Bolaget är noterat på OTC-listan i Göteborg och har sitt säte i Falkenberg. 2Entertain är på god väg att bli Skandinaviens ledande nöjesproduktionsbolag. 2Entertain-aktien är Sveriges roligaste aktie att äga! ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/26/20040426BIT00330/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/26/20040426BIT00330/wkr0002.pdf

Show as PDF