Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

2Entertain Delårsrapport Jan - Sept 2008

Väsentligt förbättrat resultat för 2Entertain under
tredje kvartalet!
Nettoomsättning ökade till 318,8 MSEK (190,3 MSEK exkl.
Hansen))
Rör...

12:23 / 15 Oct Moment Group Press release

2Entertain: Delårsrapport Jan-Juni 2008

 
Nettoomsättning 215,8 MSEK (138,4)
Rörelseresultat före goodwillavskrivningar 2,1 MSEK
(18,8)
Resultat per aktie -0,32 kr (1,61) ...

09:27 / 12 Aug Moment Group Press release

Kommuniké från årsstämman

2008-05-05 hölls ordinarie årssstämma på Lisebergsteatern i Göteborg i 2Entertain AB (publ)och där beslutades följande:- av bolagets fria egna kapita...

11:14 / 6 May Moment Group Press release

Delårsrapport Januari – Mars 2008

• Nettoomsättning 83,3 MSEK (87,8)
• Rörelseresultat före goodwillavskrivningar -0,5 MSEK (13,9)
• Resultat per aktie -0,12 kr (1,29)
• Positivt kassa...

16:15 / 5 May Moment Group Press release

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari – December 2007

Nettoomsättning uppgick till 290,2 MSEK (252,0 MSEK), en ökning med 15%Rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till 35,5 MSEK (30,3 MSEK), ...

09:02 / 5 Feb Moment Group Press release