Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

2Entertain blir delägare i nytt svenskt produktionsbolag

13:50 / 18 January 2008 Moment Group Press release

2Entertain (publ) har beslutat att gå in som 25 procentig ägare i ett nytt svenskt produktionsbolag tillsammans med Vicky von der Lancken, Robert Gustavsson och Peter Dalle som övriga delägare. Produktionsbolaget skall under 2008 producera sommarteater i Kalmar.

Sommarfarsen har Robert Gustavsson, Peter Dalle och Susanne Reuter i huvudrollerna. Satsningen är långsiktig och för att kunna satsa resurser och engagemang på det nya projektet avyttras samtidigt det 50 procentiga delägarskapet i det norska produktionsbolaget Thalia Teater AS.

– 2Entertain är särklassigt bäst i Sverige på att driva utomhusteater. Med lång erfarenhet och framgångsrik drift av Vallarnas Friluftsteater i Falkenberg har vi det processkunnande som krävs för en sådan här satsning. Vi ser att det finns stor efterfrågan på kvalitativ underhållning i vacker miljö under semestertiden, säger Ulf Mazur, VD för 2Entertain.

Bakgrunden till försäljningen av 2Entertains aktier i produktionsbolaget Thalia Teater AS är att uppsättningen Svindlere med stil trots goda recensioner haft sämre biljettförsäljning än väntat. Styrelsen har utvärderat december månads utfall tillsammans med prognoser för framtiden och fattat beslut om att avsluta engagemanget.

– Vi hade valet att fortsatt satsa pengar i Thalia med turnéer och nya uppsättningar men valde att dra oss ur. Vi har en mängd pågående engagemang och projekt inom vår koncern där vi får betydligt bättre avkastning. Sett till det var det inget svårt beslut att fatta, säger Ulf Mazur, VD för 2Entertain.

2Entertain kommer fortsatt att vara en ledande aktör på den norska marknaden genom den framgångsrika ombordunderhållningen på Color Lines båda fartyg mellan Oslo och Kiel och genom delägarskapet i Osloteatern Chat Noir. Köpare av 2Entertains andel är Thalia Holding och köpeskillingen uppgår till 2,3 MSEK. Försäljningen innebär en förlust i den löpande verksamheten med ca 2,5 MSEK och nedskrivning av intresseandel om ca 5,9 MSEK, vilket påverkar 2007 års resultat.

För ytterligare information: Ulf Mazur, vd 2Entertain AB (publ) tfn 0346-714 712 alt 0706-47 61 27

Besök även: www.2entertain.com

2Entertain (publ) initierar, producerar och marknadsför kvalitativ underhållning för en bred publik. I koncernen ingår svenska Hansen Conference & Event. 2Entertain är också delägare i Osloteatern Chat Noir och Oscarsteatern i Stockholm. 2Entertain med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo och Falkenberg är listat på First North med Remium som Certified Adviser.

Show as PDF