Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

2Entertain Delårsrapport Jan - Sept 2008

12:23 / 15 October 2008 Moment Group Press release

Väsentligt förbättrat resultat för 2Entertain under tredje kvartalet!

  • Nettoomsättning ökade till 318,8 MSEK (190,3 MSEK exkl. Hansen))
  • Rörelseresultat före goodwillavskrivningar 16,7 MSEK (28,1 MSEK exkl. Hansen)
  • Resultat per aktie 0,58 kr (2,21 kr exkl. Hansen)
  • Sommarens succéfars på Vallarnas friluftsteater i Falkenberg besöktes av 68 000 gäster. Den spelar nu vidare på Lisebergsteatern i Göteborg.
  • Musikalen "My Fair Lady" går enastående bra. Hösten är redan slutsåld och obruten stark efterfrågan på vårens föreställningar.
  • Ännu en ny teaterscen i Stockholm. Avtal tecknat om övertagande av Chinateatern i Stockholm per den 1 januari 2009. Driften sker via hälftenägda Oscarsteatern AB.

 VD - kommentar - 2Entertains resultat för tredje kvartalet är mycket starkt, med det bästa rörelseresultatet i företagets 21-åriga historia. Vi har under perioden lyckats optimera genomförandet och utkomsten av viktiga produktioner. Succén på Vallarnas friluftsteater är en av anledningarna till framgången, en stärkt position inom ombordunderhållning på fartyg en annan. Vi gläds också över vårt nya 20-års avtal om att driva Chinateatern i Stockholm. Det är mycket strategiskt och ger oss en ännu starkare position i Stockholm, säger Ulf Mazur, vd för 2Entertain i en kommentar till rapporten.

För ytterligare information: Ulf Mazur, vd 2Entertain AB (publ) tfn 0346-714 712 alt 0706-47 61 27

Besök även: www.2entertain.com

2Entertain initierar, producerar och marknadsför kvalitativ underhållning för en bred publik. I koncernen ingår svenska Hansen Conference & Event. 2Entertain är även delägare i Osloteatern Chat Noir samt China Teatern och Oscarsteatern i Stockholm. 2Entertain med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo och Falkenberg är listat på First North med Remium som Certified Adviser.

2Entertains verksamhet är uppdelad i två geografiska marknader, Sverige och Norge.

Sverige Januari-september Nettoomsättning 283,3 MSEK (170,3 MSEK) Rörelseresultat före goodwillavskrivningar  9,9 MSEK (24,1 MSEK)

Under årets tredje kvartal har följande produktioner spelats i egen regi eller med samarbetspartners:  "Solsting & Snésprång", Vallarnas friluftsteater, Falkenberg  "Solsting & Snésprång", Lisebergsteatern, Göteborg  "Lånta fjädrar", Krusenstiernska gården, Kalmar  "Otroligt het", Turnéslut i Grebbestad  "My Fair Lady", Oscarsteatern, Stockholm  "Vilse i välfärdshelvetet", Cirkus, Stockholm  "Nanne - Vild", Rondo, Göteborg  "Wallmans schlagerbar", Viking Line  "Wallmans på turné", på utvalda arenor och arrangemang  "Entertainment på Blue Village", Fritidsresor

Väsentliga händelser i Sverige

Under juni till augusti har 2Entertains buskis på Vallarna i Falkenberg, setts av hela 68 000 personer. Årets produktion "Solsting & Snésprång", manusbearbetad av Krister och Lars Classon, har varit en riktig publikframgång. Produktionen hade en bejublad nypremiär i slutet av september på Lisebergsteatern i Göteborg. I Kalmar har föreställningen "Lånta fjädrar", med Vicky von der Lancken som producent, haft stor framgång med över 30.000 besökare. I Grebbestad har farsen "Otroligt het" spelat under två veckor i juli med ca 5 000 besökare. 2Entertain har via produktionerna dominerat den svenska utomhusteatern under sommaren.

"My Fair Lady", producerad av Vicky von der Lancken, fick mycket bra recensioner och höstens föreställningar är i stort sett slutsålda. Biljetter till våren har släppts och försäljningen är fortsatt mycket bra.

På Cirkus i Stockholm är 2Entertain medproducent i "Vilse i välfärdshelvetet", en revy med Uggla, Rheborg och Ulvesson i huvudrollerna.

Artist har fortsatt framgång. Nytt samarbete med Wallmans Schlagerbar ombord på Viking Cinderella har inletts. Uppdraget fortsätter tom april 2009. En ny egenproducerad dinnershow, "Tom Jones the Hit story", med Magnus Bäcklund, har haft premiär i september. Jessica Andersson spelar tillsammans med Christer Sjögren i hans show på Tyrol.

Hansen har haft ett starkt tredje kvartal med ett resultat före goodwill på 2,0 MSEK (ack resultat 3,7 MSEK). Hansen har genomfört många större evenemang, med fokus på starten av Volvo Ocean Race i Alicante, Spanien. Totalt har Hansen ca 40 personer på plats vid evenemanget. Företaget har fortsatt högt fokus på försäljning och marknadsföring. Orderläget följer prognos med positivt kassaflöde.

Norge  Januari-september Nettoomsättning  35,5 MSEK (20,1 MSEK) Rörelseresultat före goodwillavskrivningar  6,8 MSEK (4,0 MSEK)   Under tredje kvartalet har följande verksamhet genomförts på den norska marknaden:

 "Onboard entertainment" på Color Fantasy och Color Magic, Oslo-Kiel.  Drift av teaterscenen Chat Noir.

Produktionen av underhållning ombord på fartygen Color Fantasy och Color Magic, som trafikerar Oslo - Kiel, har pågått under hela perioden. I september hade två nya shower på Color Magic premiär och förberedelser för två nya shower på Fantasy pågår för fullt. Under juni undertecknades ett nytt förlängt avtal där 2Entertain får förnyat förtroende för perioden 2009-2011.

Chat Noir har under perioden haft säsongsmässigt lite verksamhet och ingen 2Entertain produktion har spelat. Uthyrning har skett till bland annat revyn "Ylwis III". Arbetet med att hitta nya produktioner för att optimera beläggningen pågår.

Framtid

Efterfrågan på 2Entertains produktioner är fortsatt stor. Erfarenheten visar att live-underhållning har hög efterfrågan i både hög- och lågkonjunktur. Det genomsnittliga utlägget för konsumtion av underhållning, lik den som 2Entertain säljer, är relativt litet. Därför gör 2Entertain fortsatt bedömningen att efterfrågan på teaterbesök, kommer vara fortsatt hög. 2Entertains arbetsmodell med starka processer som bas och relativt liten fast personalstyrka, gör att 2Entertain har beredskap att korrigera avvikelser i tid om så krävs.

2Entertain ser också möjligheter till fortsatt tillväxt genom nya samarbeten eller förvärv.

Chinateatern 2Entertain och Vicky Nöjesproduktion AB, har via Oscarsteatern AB, tecknat avtal med Berns Group om övertagande av driften av Chinateatern från och med 1 januari 2009. Driften kommer att skötas inom Oscarsteatern AB, som driver Oscarsteatern i Stockholm. Tillgång till bra arenor är en förutsättning för långsiktig planering av verksamheten och med Chinateatern stärker 2Entertain sin marknadsposition i Stockholm. Chinateatern kommer framöver vara arenan för modernare musikaler och shower, medan Oscarsteatern spelar mer klassiska uppsättningar. Berns kommer att ansvara för uthyrning till konferensverksamhet dagtid. Hyresavtalet är på 20 år och tecknat direkt med fastighetsägaren, utan någon likvid som ersättning för kontraktet.

Aktieägare Antalet aktieägare uppgår för närvarande till ca 1 700 st och antalet guld- och silvermedlemmar i aktieägarprogrammet ökar stadigt och är nu 562 st.

Finansiellt resultat för perioden januari-september Koncernens nettoomsättning under perioden uppgick till 318,8 MSEK (190,3), resultat efter finansiella poster 10,6 MSEK (27,8) samt resultat efter skatt 5,1 MSEK (19,4). Vinst per aktie uppgick till 0,58 kr (2,21). Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick till 17,3 MSEK (16,5) och resultat efter finansiella poster till 3,7 MSEK (-3,0). Moderbolaget har under perioden omvandlat fordran om 20,0 MSEK på dotterbolaget 2Entertain Event AB till villkorat aktieägartillskott.

Intresseandelen i Chat Noir AS har påverkat 2Entertains resultatandel med -0,9 MSEK före goodwillavskrivningar, intresseandelen i Oscarsteatern AB 2Entertains resultat med -1,7 MSEK före goodwillavskrivningar. Intresseandelarna redovisas enligt kapitalandelsmetoden.

Ekonomisk rapportering Rapport avseende januari - december 2008 presenteras den 4 februari 2009. Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Falkenberg den 15 oktober 2008

2Entertain AB (publ) Ulf Mazur, vd Skreavägen 7 311 44 FALKENBERG 0706-476127 www.2entertain.com

Show as PDF