Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari – December 2007

09:02 / 5 February 2008 Moment Group Press release

  • Nettoomsättning uppgick till 290,2 MSEK (252,0 MSEK), en ökning med 15%
  • Rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till 35,5 MSEK (30,3 MSEK), en ökning med 17%
  • Resultat per aktie blev 2,27 kr (2,23 kr)
  • Förvärv av 75% i Hansen Conference & Event
  • Förvärv och avyttring av delägarskap i Norska produktionsbolaget Thalia Teater
  • Musikalen ”Singin´ in the rain” med Vicky von der Lancken som producent, spelade för utsålda hus under hela 2007
  • ”Hemsöborna” bearbetad av Lars och Krister Classon, spelade för över 50.000 personer på bara 6 veckor, på Vallarnas Friluftsteater i Falkenberg
  • Samarbetet med rederiet Color Line utvecklades till att omfatta underhållning på ytterligare ett fartyg
  • Enligt gällande utdelningspolicy föreslår styrelsen utdelning med 1,10 kr/aktie (0,50 kr + 1,00 kr i extraordinär utdelning)– Jag är mycket tillfreds med utfallet för 2007. Det är det bästa i företagets historia. Jag är mest nöjd med att våra metoder och processer fungerar så väl och understödjer våra lång- och kortsiktiga mål. Vår försäljning till företag har utvecklats positivt samtidigt som vi haft mycket bra försäljning på biljettproduktionerna. Vi breddade även vår verksamhet genom förvärvet av Hansen. Vi kommer att fortsätta på den väg vi valt och utveckla vår del inom upplevelseindustrin med live-underhållning, möten och events, säger Ulf Mazur, VD för 2Entertain, i en kommentar till kommunikén.För ytterligare information:Ulf Mazur, vd 2Entertain AB (publ) tfn 0346-714 712 alt 0706-47 61 27Besök även: www.2entertain.com 2Entertain (publ) initierar, producerar och marknadsför kvalitativ underhållning för en bred publik. I koncernen ingår svenska Hansen Conference & Event. 2Entertain är även delägare i Osloteatern Chat Noir och Oscarsteatern i Stockholm. 2Entertain med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo och Falkenberg är listat på First North med Remium som Certified Adviser.

Show as PDF