Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Delårsrapport Januari – Mars 2008

16:15 / 5 May 2008 Moment Group Press release

• Nettoomsättning 83,3 MSEK (87,8) • Rörelseresultat före goodwillavskrivningar -0,5 MSEK (13,9) • Resultat per aktie -0,12 kr (1,29) • Positivt kassaflöde om 10 MSEK • Hansen Conference & Events rörelseresultatet före goodwill -3,2 MSEK (0,2), resultatet följer budget. • Succémusikalen ”Singin´ in the rain” färdigspelad i Stockholm, har setts av 240 000 personer • Biljettrusning till höstens musikalpremiär, ”My Fair Lady”, 50 000 biljetter sålda • Rekordstort intresse med 40 000 sålda biljetter inför sommarens fars på Vallarnas friluftsteater 

VD – kommentar

- Resultatavvikelsen för kvartalet jämfört med föregående år beror på projektvariationer med normala svängningar som uppstår när produktioner fasas ut och ersätts av nya. Den kan också delvis förklaras av antalet samproduktioner och beläggningsfaktorn på arenorna. Under föregående år hade kärnverksamheten med teater, musikal och shower betydligt högre omsättning och resultat. Det går dock inte att jämföra kvartal med kvartal i vår verksamhet, den är inte statisk och svängningar uppstår. Vi sår frön i produktioner och projekt löpande och skördar vartefter. Nu har vi under perioden sått mycket som vi huvudsakligen kommer att skörda under andra halvåret 2008, säger Ulf Mazur, vd för 2Entertain i en kommentar till rapporten.

För ytterligare information: Ulf Mazur, vd 2Entertain AB (publ) tfn 0346-714 712 alt 0706-47 61 27

Besök även: www.2entertain.com

2Entertain initierar, producerar och marknadsför kvalitativ underhållning för en bred publik. I koncernen ingår svenska Hansen Conference & Event. 2Entertain är även delägare i Osloteatern Chat Noir och Oscarsteatern i Stockholm. 2Entertain med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo och Falkenberg är listat på First North med Remium som Certified Adviser.

Show as PDF