Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Kommuniké från årsstämman

11:14 / 6 May 2008 Moment Group Press release

2008-05-05 hölls ordinarie årssstämma på Lisebergsteatern i Göteborg i 2Entertain AB (publ)och där beslutades följande:

- av bolagets fria egna kapital utdelas 1,10 kr per aktie motsvarande 9,6 MSEK till aktieägarna och 26,9 MSEK balanseras i ny räkning

- omval av samtliga styrelseledamöter, Anders Lettström, Göran Grell, Catarina Dehlin, Anders Kinntorph, Christer Sandahl och Robert Mesterton

- nomineringskommitté till styrelsen består av styrelsen ordförande i samråd med tre till fem företrädare från bolagets ägare

- arvode till styrelsen uppgår till 450 000 kr det kommande året

- styrelsen återkallade förslagen om bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemissioner och optionsprogram till ledning

För ytterligare information samt kontakta: Ulf Mazur, VD 2Entertain AB (publ) 0771-170000 eller 0706-476 127, och www.2entertain.com

2Entertain initierar, producerar och marknadsför kvalitativ underhållning för en bred publik. I koncernen ingår svenska Hansen Conference & Event. 2Entertain är även delägare i Osloteatern Chat Noir och Oscarsteatern i Stockholm. 2Entertain med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo och Falkenberg är listat på First North med Remium som Certified Adviser.

Show as PDF