Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

2Entertain: Delårsrapport Jan-Juni 2008

09:27 / 12 August 2008 Moment Group Press release

 

  • Nettoomsättning 215,8 MSEK (138,4)
  • Rörelseresultat före goodwillavskrivningar 2,1 MSEK (18,8)
  • Resultat per aktie -0,32 kr (1,61)
  • Nytt 3års-avtal med rederiet Color Line om fortsatt underhållning ombord tecknat för perioden 2009-2011. Ordervärde ca 144 MSEK.
  • Succémusikalen "Singin´ in the rain" färdigspelad i Sverige efter 265 föreställningar och 280 000 gäster.
  • Biljettrusning till höstens musikal, "My Fair Lady", 95% av biljetterna sålda. Biljetter till vårens föreställningar släpps i mitten av augusti.
  • Sommarens fars på Vallarnas friluftsteater blev en stor succé och besöktes av 68 000 gäster. Resultatavräkning sker under kvartal 3.VD - kommentar-2Entertains resultatavvikelse för perioden jämfört med föregående år beror på projektvariationer med normala svängningar som uppstår när produktioner fasas ut och ersätts av nya. Hansen Conference & Event hade ett mycket starkt andra kvartal med många genomförda projekt och god orderingång. Under verksamhetsåret 2008 är det andra halvåret vår starkaste tid, säger Ulf Mazur, vd för 2Entertain i en kommentar till rapporten.För ytterligare information:Ulf Mazur, vd 2Entertain AB (publ) tfn 0346-714 712 alt 0706-47 61 27

 Koncernbeskrivning 2Entertain initierar, producerar och marknadsför kvalitativ underhållning för en bred publik i Sverige och Norge. Verksamheten drivs i huvudsak i tre dotterbolag; 2Entertain Sverige AB, 2Entertain Norge AS och 2Entertain Event AB, som äger Hansen Conference & Event AB. Koncernen äger en tredjedel av teatern Chat Noir AS och hälften av Oscarsteatern AB. 2Entertain har kontor i Falkenberg, Stockholm, Göteborg och Oslo.

Sammanfattning av verksamheten 2Entertain verkar inom den del av upplevelseindustrin som driver underhållning och möten "på riktigt" eller "live".

För ökad lönsamhet och minskade risker har 2Entertain utvecklat en för branschen unik och effektiv projektstyrningsmodell. Med resultatfokus drivs projekten som egna resultatenheter. Allt görs för att maximera upplevelsen för gästen samtidigt som kostnaderna och intäkterna i varje projekt optimeras.

2Entertains verksamhet delas in i olika affärsområden: Teater-, musikal- och showproduktioner: 2Entertain driver dessa i egen regi eller i samprojekt med andra producenter. Avgörande för framgångarna på scenerna är bolagets förmåga att få fram starka produktioner. Varje år skapar 2Entertain en delvis helt ny produktportfölj mot marknaden. Resultatmässig framgång nås via bl.a lång speltid, hög beläggningsgrad och god framförhållning i planerings- och försäljningsarbetet. Mängden produktioner, produktionernas innehåll och olika andel samarbetsprojekt ger nya verksamhets- och resultatmässiga förutsättningar. Detta faktum innebär variationer i volym och lönsamhet mellan kvartal och verksamhetsår. Som en följd av detta såldes under januari-juni 2008 ca 190 000 biljetter till produktioner som 2Entertain driver i egen regi eller som samprojekt med andra producenter ( fg år ca 290 000 biljetter). Omsättningsmässigt inkluderas produktioner där 2Entertain ansvarar för den ekonomiska redovisningen. Övriga produktioner påverkar omsättningen endast med resultatet. Jämförelse mellan perioder är därför ur detta perspektiv inte alltid möjligt.

Artist: Innehåller framför allt försäljning av skräddarsydd underhållning mot faktura. Denna strategiska del av 2Entertain breddar verksamheten och stabiliserar företaget. De största områdena är produktion av underhållning ombord på fartyg, på charteranläggningar och bokning av artister och skådespelare för t.ex. turnéer, företagsarrangemang eller festivaler. Under första halvåret svarade Artist för ca 19% (20%) av koncernens totala omsättning.

Event&Konferens: Via den 75% ägarandelen i 2Entertain Event AB, förvärvades under hösten 2007 Hansen Conference & Event AB. Hansen är en ledande aktör inom event och konferensresemarknaden i Sverige och projektleder ca 500 konferenser, möten och events per år runt om i världen. Förvärvet breddar 2Entertains verksamhet på företagsmarknaden med synergier inom områden som bl.a artistproduktion, inköp och medarbetarutveckling. Hansen stärker genom samarbetet sin marknadsposition med ännu bredare utbud till sina kunder. Hansens nettoomsättning uppgick under första halvåret till 103,2 MSEK. Rörelseresultatet före goodwill blev 1,7 MSEK. Resultat och införsäljning följer prognos för 2008.

2Entertains verksamhet är uppdelad i två geografiska marknader, Sverige och Norge.

Sverige Januari-juni Nettoomsättning 192,0 MSEK (126,7 MSEK) Rörelseresultat före goodwillavskrivningar  -2,7 MSEK (16,3 MSEK)

Under årets andra kvartal har följande produktioner spelats i egen regi eller med samarbetspartners:  "Little shop of Horrors", Lorensbergsteatern, Göteborg  "Singin´ in the rain", Scandinavium, Stockholm  "Lena+Orup", Rondo, Göteborg  "Hemsöborna", Lisebergsteatern, Göteborg  "Tomas Revy", Turné  "Otroligt het", Turné  "Solsting & Snésprång", Vallarnas friluftsteater, Falkenberg  "Entertainment på Blue Village", Fritidsresor  "Wallmans på turné", på utvalda arenor och arrangemang

Väsentliga händelser i Sverige "Singin´ in the rain", med Vicky von der Lancken som producent, spelade totalt 245 föreställningar på Oscars, med över 240 000 gäster. I maj/juni spelades 20 föreställningar på Scandinavium i Göteborg, för över 30 000 gäster. Att flytta en så stor produktion är omfattande och tar en stor andel av företagets resurser i anspråk. Därtill krävs stort besökarantal för att nå optimal lönsamhetsnivå

"Lena+Orup", med Blixten&Co som producent, har spelats på Rondo i Göteborg för utsålda hus. Under hösten 2008 går showen på turné med besök på ca 20 orter.

Under juni till augusti har 2Entertains buskis på Vallarna i Falkenberg, setts av hela 68 000 personer. Årets produktion "Solsting & Snésprång", manusbearbetad av Krister och Lars Classon, har varit en riktig publikframgång och andelen barnfamiljer har ökat, mycket tack vare publikfavoriten "Dag-Otto". I Kalmar har föreställningen "Lånta fjädrar" med Vicky von der Lancken som producent haft stor framgång med över 30 000 besökare. I Grebbestad har farsen "Otroligt het" spelat under två veckor i juli med ca 5 000 besökare.

Försäljningen till höstens produktioner har pågått en tid och intensifieras framöver med Oscarsmusikalen "My Fair lady", producerad av Vicky von der Lancken. Uppsättningen har redan över 90% bokad beläggning. Biljetter till våren släpps under augusti. På Cirkus i Stockholm är 2Entertain medproducenter i "Vilse i välfärdshelvetet", en show med Uggla, Rheborg och Ulvesson och försäljningen är god. I Göteborg har farsen "Kuta och kör" med Thomas Pettersson, premiär i oktober. Utöver ovan tillkommer flertalet andra teater-, musikal- och showproduktioner.

Artist har fortsatt framgång. Positionen som ledande inom schlagerområdet har stärkts och flertalet av artisterna har varit ute på turnéer. Under perioden har avtal tecknats med Viking Line om underhållning ombord på fartyget Cinderella perioden september 2008-maj 2009.

Hansen har haft ett starkt andra kvartal med ett resultat före goodwill på 5,0 MSEK (ack resultat 1,7 MSEK). Hansen har genomfört många större evenemang, Företaget har fortsatt högt fokus på försäljning och marknadsföring. Orderläget följer prognos med fortsatt positivt kassaflöde.

Filmen "Morgan Pålsson-världsreporter", har varit den mest sedda svenska filmen på biograferna under 2008. Det räcker ändå inte för att klara ett positivt resultat i projektet och 2Entertain belastas med en resultatdel på -0,3 MSEK i perioden.

Norge Januari-juni Nettoomsättning  23,8 MSEK (11,7 MSEK) Rörelseresultat före goodwillavskrivningar  4,9 MSEK (2,5 MSEK)   Under andra kvartalet har följande verksamhet genomförts på den norska marknaden:  "Onboard entertainment" på Color Fantasy och Color Magic, Oslo-Kiel.  Drift av teaterscenen Chat Noir.

Produktionen av underhållning ombord på fartygen Color Fantasy och Color Magic, som trafikerar Oslo - Kiel, har pågått under hela perioden. Under juni undertecknades ett nytt förlängt avtal där 2Entertain får förnyat förtroende för perioden 2009-2011. Ordervärdet uppgår till ca 144 MSEK.

Chat Noir har under perioden hyrts ut till externa produktionsbolag och bland annat föreställningen "Showgirls" har spelats på teatern. Påsken avslutar normalt vårens teatersäsong i Norge och årets tidiga påsk ger låg beläggning på teatern under perioden mars-juni.

Övrigt Antalet aktieägare uppgår för närvarande till ca 1 700 st och antalet guld- och silvermedlemmar i aktieägarprogrammet ökar stadigt och är nu 550 st.

Finansiellt resultat för perioden januari-juni Koncernens nettoomsättning under perioden uppgick till 215,8 MSEK (138,4), resultat efter finansiella poster -2,0 MSEK (19,8) samt resultat efter skatt -2,8 MSEK (14,1). Vinst per aktie uppgick till -0,32 kr (1,61). Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick till 10,0 MSEK (10,3) och resultat efter finansiella poster till 2,9 MSEK (-2,7). Moderbolaget har under perioden omvandlat fordran om 20,0 MSEK på dotterbolaget 2Entertain Event AB till villkorat aktieägartillskott.

Intresseandelen i Chat Noir AS har påverkat 2Entertains resultatandel med -0,4 MSEK före goodwillavskrivningar, intresseandelen i Oscarsteatern AB 2Entertains resultat med -0,6 MSEK före goodwillavskrivningar. Intresseandelarna redovisas enligt kapitalandelsmetoden.

Ekonomisk rapportering Rapport avseende januari - september presenteras den 15 oktober 2008. Denna delårsrapport har varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Falkenberg den 12 augusti 2008

2Entertain AB (publ) Ulf Mazur, vd Skreavägen 7 311 44 FALKENBERG 0706-476127 www.2entertain.com


2Entertain AB (publ) Skreavägen 7, 311 44 Falkenberg 0771-17 00 00 info@2entertain.com www.2entertain.com

2Entertain initierar, producerar och marknadsför kvalitativ underhållning för en bred publik. I koncernen ingår svenska Hansen Conference & Event. 2Entertain är också delägare i Osloteatern Chat Noir och Oscarsteatern i Stockholm. 2Entertain med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo och Falkenberg är listat på First North med Remium som Certified Adviser.

Show as PDF