Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

2Entertains företrädesemission fulltecknad

2Entertains nyemssion med företrädesrätt för aktieägarna har blivit fulltecknad. Totalt har 4 281 056 aktier, motsvarande 97,55%, tecknats med stöd a...

11:00 / 21 Dec Moment Group Press release

2Entertain förvärvar Wallmans Nöjen AB (publ)

Styrelsen i 2Entertain AB (publ), en av Nordens största producenter inom upplevelseindustrin, har beslutat att förvärva Wallmans Nöjen AB (publ). Förv...

08:37 / 10 Dec Moment Group Press release

Kommuniké från extra Bolagsstämma 2009-11-23

2009-11-23 hölls extra bolagsstämma på Hotel Strandbaden i Falkenberg i 2Entertain AB (publ) och där beslutades följande:Stämman hade enligt kallelsen...

11:33 / 23 Nov Moment Group Press release

Kommuniké från extra bolagsstämma 2009-10-28

2009-10-28 hölls extra bolagsstämma på Hotel Strandbaden i
Falkenberg i 2Entertain AB (publ) och där beslutades följande:
Stämman hade enligt ka...

08:32 / 29 Oct Moment Group Press release

Förändring i 2Entertains styrelse

2Entertain styrelseledamot Christer Sandahl har hastigt gått bort efter en kort tids sjukdom. Christer Sandahl har varit ledamot i 2Entertains styrels...

16:48 / 17 Jul Moment Group Press release

2Entertain AB (publ) Bokslutskommuniké 2008

Ingen lågkonjunktur för showbusiness!
Nettoomsättning uppgick till 479,7 MSEK (290,3
MSEK)
Rörelseresultat före goodwillavskrivningar 27,1 ...

08:52 / 4 Feb Moment Group Press release