Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

2Entertain fortsätter underhålla med vinstökning

10:30 / 19 October 2009 Moment Group Press release

 • Nettoomsättning för perioden: 275,1 MSEK (318,8).
 • Rörelseresultat före goodwillavskrivningar: 24,7 MSEK (16,7).
 • Resultat per aktie: 1,41 kr (0,58).
 • Avtal med Fritidsresor förlängt till och med april 2010.
 • China Teaterns första produktion i egen regi, musikalsatstningen Hairspray, hade premiär i september.
 • Publiksuccén Virus i Bataljonen, kritikerrosade Hairspray och slutsålda Thomas Petersson jubileumsturné spelar vidare under hösten.
 • Susanne Nilsson tillträder som tf VD.Händelser efter rapportperioden
 • 2Entertain förvärvar Wallmans Nöjen, finansiering sker genom nyemission, riktad emission, säljarrevers och banklån.

VD-kommentar – Kvartalet har avlöpt med god lönsamhet och fortsatt efterfrågan på 2Entertains produktioner till konsumenter och företag. Arbetet med renovering av China Teatern och Lisebergsteatern har slutförts och vi har haft framgångsrika premiärer och nyinvigningar under perioden. Under perioden har vi enligt plan ökat och säkrat spelplatser för våra uppsättningar samtidigt som vi fortsatt strategiska samarbeten och förlängt väsentliga uppdrag och avtal. Hansen har, trots rådande konjunkturläge, gått bra under kvartalet. Höstens utmaningar kvarstår framför allt för Hansen, med försäljning till företagsmarknaden. Sammantaget och relativt sett gör koncernen precis som tidigare år ett starkt tredje kvartal och det finns all anledning att se positivt på framtiden. Förvärvet av Wallmans Nöjen stärker också koncernen och vi ser med stor spänning fram emot de nya möjligheter som detta förvärv medför. Wallmans unika dinnershowkoncept kompletterar 2Entertains verksamhet och vi är glada att kunna befästa ett framgångsrikt och mångårigt samarbete. Genom förvärvet befäster 2Entertain ytterligare sin position som en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Norden, säger Susanne Nilsson tf VD.

In memorandum Det är med stor saknad vi minns Christer Sandahl, 2Entertains styrelseledamot som i juli hastigt lämnade oss efter kort tids sjukdom. Styrelsen består för närvarande av fem ledamöter. Susanne Nilsson, tf VD 2Entertain AB (publ)

För ytterligare information: Susanne Nilsson, tf VD 2Entertain AB (publ) tfn 0771-17 00 00 Besök även: www.2entertain.com

2Entertain, en av Nordens största producenter inom upplevelseindustrin, initierar, producerar och marknadsför kvalitativ underhållning och möten för en bred publik. I koncernen ingår svenska Hansen Conference & Event. 2Entertain är även delägare i Osloteatern Chat Noir samt China Teatern och Oscarsteatern i Stockholm. 2Entertain med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo och Falkenberg är listat på First North med Remium som Certified Adviser.

Finansiellt resultat för perioden januari-september Koncernens nettoomsättning under perioden uppgick till 275,1 MSEK (318,3 MSEK), resultat efter finansiella poster 19,8 MSEK (10,6 MSEK) samt resultat efter skatt 12,3 MSEK (5,1 MSEK). Vinst per aktie uppgick till 1,41 kr (-0,32 kr). Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick till 19,0 MSEK (17,3 MSEK) och resultatet efter finansiella poster till 1,5 MSEK (3,7 MSEK). Intresseandelen i Chat Noir AS har påverkat 2Entertains resultatandel med -0,2 MSEK före goodwillavskrivningar och intresseandelen i Oscarsteatern AB har påverkat resultatet med -1,4 MSEK före goodwillavskrivningar. Intresseandelarna redovisas enligt kapitalandelsmetoden.

Sverige   januari - september Nettoomsättning  234,9 MSEK (283,3 MSEK) Rörelseresultat före goodwillavskrivningar   17,7MSEK (9,9 MSEK)

Under årets tredje kvartal har följande produktioner spelats i egen regi eller med samarbetspartners:

 • Virus i bataljonen, Vallarnas friluftteater
 • Pippi Långstrump, Grebbestad
 • Sommar & Scensommarbuskis, Grebbestad och turné
 • Svensson Svensson, Kalmar
 • Ugglas Revy, Karlshamn
 • Rhapsody in rock, Falkenberg turnéstopp
 • Rolandz, turné
 • Hairspray, China Teatern
 • Best of Thomas Petersson, turné
 • My fair lady, Oscarsteatern
 • Virus i bataljonen, Lisebergsteatern
 • Wallmans på turné, på utvalda arenor och arrangemang
 • Entertainment på Blue Village, FritidsresorAffärsområde Teater, Musikal och Show. Sommarmånaderna har varit mycket produktionsintensiva och under juli och halva augusti har 2Entertain spelat totalt 121 publika föreställningar inför drygt 100 000 gäster på fasta arenor och på turné. Totalt sett har beläggningen varit god.Nysatsning för året var Ugglas Revy i Karlshamn på Bellevueparken som var en förlängning av SVT:s TV-satsning Var fan är min Revy med Magnus Uggla i huvudrollen. Svensson Svensson, med Susanne Reuter och Allan Svensson i de ledande rollerna, var första liveproduktionen baserad på TV-serien med samma namn. Föreställningen producerades av Vicky Nöjesproduktion och har spelat för utsålda hus.Årets Vallarnaproduktion, Virus i bataljonen, var den första produktionen tillverkad i bolagets egen manusverkstad. Föreställningen fortsätter på Lisebergsteatern under hösten.China Teaterns första produktion i 2Entertains regi, musikalen Hairspray med Rolf Lassgård och Helena Bergström i de ledande rollerna, hade en kritikerrosad premiär i september, vilket bidragit till ökad biljettförsäljning.Sammantaget har affärsområdet under perioden haft en god efterfrågan och god lönsamhetsutveckling. Affärsområde Artist Det framgångsrika samarbetet med 2Entertain som underhållningsleverantör till Fritidsresors Blue Village-anläggningar fortsatte under sommarsäsongen. 1 409 showkvällar har genomförts. Samarbetet har förlängts till och med april 2010.Samarbetet med Wallmans Salongsproduktioner på turné fortsatte på Pite Havsbad med 33 showkvällar med Wallmans Pite Havsbad Edition.Affärsområde EventHansen har genomfört cirka 290 uppdrag, med mycket hög kundnöjdhet. Under kvartalet har Hansen arbetat intensivt med försäljning mot utvalda branscher och genomfört en rad kundaktiviteter samt fasat ut uppdraget för Volvo Ocean Race för den här gången. Även om året inletts starkt förväntas svagare efterfrågan på företagskonferenser under hösten. Bolagets besparingsprogram fortsätter och Hansen fokuserar under det resterande verksamhetsåret på att bibehålla ordernivån och på fortsatt kundbearbetning. Affärsområde ArenaEfter omfattande renoveringsarbete med bland annat ny foajé och 65 nya platser i salongen, nyinvigdes Lisebergteatern den 26 september med vår egenproducerade Virus i bataljonen. Även Vallarnas friluftsteater har utvecklats med ett flertal åtgärder för att öka gästupplevelsen och öka försäljningen på plats. Chinateatern drivs nu fullt ut i 2Entertains regi och den totala gästupplevelsen är fortsatt i centrum för 2Entertain. Det målmedvetna arbetet med att fokusera på kundnöjdhet för-under-efter ett event eller en föreställning fortlöper i koncernen. Norgejanuari - septemberNettoomsättning40,2 MSEK (35,5 MSEK)Rörelseresultat före goodwillavskrivningar 7,0 MSEK (6,8 MSEK)Under årets andra kvartal har följande verksamhet genomförts på den norska marknaden:
 • ”Onboard entertainment” på Color Fantasy och Color Magic, Oslo-Kiel. Nypremiär för säsongens föreställning på Color Magic genomförd med god publikrespons.
 • Drift av teaterscenen Chat Noir.
 • Kritikerrosad premiär för höstens stora musikalsatsning; Cats på Chat Noir. För första gången sen 2004 satte 2Entertain upp en publik föreställning på anrika teatern Chat Noir i Oslo. Cats, med premiär i mitten av september, fick näst högsta kritikerbetyg och mycket fin publikrespons.FramtidKonjunkturläget i kombination med en svag krona, gör att en stor del av svenskarna, på både affärs- och privatmarknaden, väljer mindre kostsamma nöjen. I praktiken så innebär det färre utlandssemestrar och fler aktiviteter i Sverige, vilket gynnar 2Entertain. Med 2Entertains starka position som grund fortsätter bolaget sin satsning på högkvalitativ serieproduktion av underhållning för privatkonsumenten och företagsmarknaden. Konceptet bedöms som framgångsrikt även i framtiden.Med hänsyn till konjunkturläget är målet för Hansen, genom produktanpassning med kundens aktuella behov i fokus, att bibehålla sin position på event-marknaden som en av de ledande aktörerna inom mötesindustrin även i framtiden. Hösten 2009 kommer troligtvis att fortsätta präglas av relativt svag efterfrågan. Sammantaget fortsätter Hansen framgångsrikt arbetet med att minska kostnaderna, men samtidigt stå väl rustat när konjunkturläget förbättras.Frukten av god och uthållig lönsamhetsutveckling gör att 2Entertains finansiella ställning är stark. I och med förvärvet av Wallmans Nöjen är 2Entertain ett ännu starkare och branschledande företag som ser stora möjligheter till fortsatt tillväxt genom produktutveckling och nya samarbeten. Ekonomisk rapporteringRapport avseende januari – december 2009 presenteras den 1 februari 2010.Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.Falkenberg den 19 oktober 20092Entertain AB (publ)Susanne Nilsson tf VDBox 278Besöksadress: Skreavägen 7311 23 FALKENBERG0771-170000,

2Entertain AB (publ) Skreavägen 7, 311 44 Falkenberg 0771-17 00 00 info@2entertain.com www.2entertain.com

2Entertain initierar, producerar, marknadsför och säljer kvalitativ underhållning för en bred publik. I koncernen ingår svenska Hansen Conference & Event. 2Entertain är också delägare i Osloteatern Chat Noir och Stockholmsteatrarna Oscarsteatern och China Teatern. 2Entertain med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo och Falkenberg är listat på First North med Remium som Certified Adviser.

Show as PDF