Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Kommuniké från extra bolagsstämma 2009-10-28

08:32 / 29 October 2009 Moment Group Press release

2009-10-28 hölls extra bolagsstämma på Hotel Strandbaden i Falkenberg i 2Entertain AB (publ) och där beslutades följande:

Stämman hade enligt kallelsen fyra emissioner att ta ställning till. Samtliga emissioner var tänkta som del i finansieringen av förvärvet av Wallmans Nöjen AB (publ) och villkorade av varandra, vilket innebär att stämman behöver godkänna samtliga emissioner för att besluten ska bli gällande.

- stämman beslutade om kontantemission utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt om 2 507 598 aktier, om riktad nyemission till Hans Wallman om 978 594 aktier och om riktad nyemission till Hans Wallman om 279 598 aktier. - stämman röstade emot riktad nyemission om 1 529 052 aktier till Braganza AB och i och med detta är samtliga beslut om övriga ovan angivna emissioner utan verkan. - vid punkten avseende val av Hans Wallman till styrelseledamot drog Hans Wallman tillbaka sin styrelsekandidatur och stämman kunde därför inte besluta i frågan.

För ytterligare information samt kontakta: Robert Mesterton, styrelseordförande 2Entertain AB (publ), tfn 0708-22 58 01 Susanne Nilsson, tf VD 2Entertain AB (publ), tfn 0771-170000 och www.2entertain.com


2Entertain AB (publ) Skreavägen 7, 311 44 Falkenberg 0771-17 00 00 info@2entertain.com www.2entertain.com

2Entertain initierar, producerar, marknadsför och säljer kvalitativ underhållning för en bred publik. I koncernen ingår svenska Hansen Conference & Event. 2Entertain är också delägare i Osloteatern Chat Noir och Stockholmsteatrarna Oscarsteatern och China Teatern. 2Entertain med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo och Falkenberg är listat på First North med Remium som Certified Adviser.