Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Kommuniké från extra Bolagsstämma 2009-11-23

11:33 / 23 November 2009 Moment Group Press release

2009-11-23 hölls extra bolagsstämma på Hotel Strandbaden i Falkenberg i 2Entertain AB (publ) och där beslutades följande:

Stämman hade enligt kallelsen tre emissioner att ta ställning till. Samtliga emissioner är tänkta som del i finansieringen av förvärvet av Wallmans Nöjen AB (publ) och villkorade av varandra, vilket innebär att stämman behöver godkänna samtliga emissioner för att besluten ska bli gällande.

- stämman beslutade om kontantemission utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt om 4 388 297 aktier, till en kurs om 13,08 kr/aktie, totalt 57 398 925 kr. - stämman beslutade om riktad nyemission till Hans Wallman om 978 594 aktier till en kurs om 16,35 kr/aktie, totalt 16 000 012 kr och om riktad nyemission till Hans Wallman om 279 598 aktier, till en kurs om 13,08 kr/aktie, totalt 3 657 142 kr - Hans Wallman valdes till ordinarie styrelseledamot. Noterades att samtliga beslut var enhälliga.

För ytterligare information kontakta: Robert Mesterton, styrelseordförande 2Entertain AB (publ), tfn 0708-22 58 01 Susanne Nilsson, tf VD 2Entertain AB (publ), tfn 0708-188 840 och www.2entertain.com

2Entertain initierar, producerar och marknadsför kvalitativ underhållning för en bred publik. I koncernen ingår svenska Hansen Conference & Event. 2Entertain är även delägare i Osloteatern Chat Noir och Oscarsteatern i Stockholm. 2Entertain med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo och Falkenberg är listat på First North med Remium som Certified Adviser.


2Entertain AB (publ) Skreavägen 7, 311 44 Falkenberg 0771-17 00 00 info@2entertain.com www.2entertain.com