Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Prospekt för 2Entertain:s emission nu tillgängligt

08:40 / 30 November 2009 Moment Group Press release

Prospekt gällande nyemissionen i 2Entertain AB (publ) har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet och anmälningssedel kommer att med vissa undantag att skickas via post till direktregistrerade aktieägare i 2Entertain. Förvaltarregistrerade aktieägare bör omgående kontakta sin förvaltare för information och instruktioner.

Prospektet kommer att finnas tillgängligt på 2Entertains hemsida, www.2entertain.com . Prospektet finns även tillgängligt på bolagets huvudkontor på Skreavägen 7 i Falkenberg och kan, när tillämplig värdepapperslagsstiftning så medger, beställas på telefon 0771-170000.

Emissionsdatum:

26 nov  Avstämningsdag 30 nov  Distribution av Prospekt 1-10 dec  Handel med teckningsrätter 1-15 dec  Teckningsperiod 15 dec  Likviddag (Sista dag att betala) 21 dec  Offentliggörande av teckningsresultat

Eventuella tilläggsupplysningar avseende emissionen finns på 2Entertains hemsida, www.2entertain.com .

För ytterligare information: Anders Kinntorph, styrelseledamot, tel 070-5512790, e-post Susanne Nilsson, tf VD 2Entertain AB (publ), e-post www.2entertain.com även bilder för fri publicering www.wallmans.com


2Entertain AB (publ) Skreavägen 7, 311 44 Falkenberg 0771-17 00 00 info@2entertain.com www.2entertain.com

2Entertain initierar, producerar, marknadsför och säljer kvalitativ underhållning för en bred publik. I koncernen ingår svenska Hansen Conference & Event. 2Entertain är också delägare i Osloteatern Chat Noir och Stockholmsteatrarna Oscarsteatern och China Teatern. 2Entertain med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo och Falkenberg är listat på First North med Remium som Certified Adviser.

Show as PDF