Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Tomas Gustafsson tillträder som ny koncernchef i 2Entertain AB (publ).

08:20 / 13 November 2009 Moment Group Press release

Tomas Gustafsson tillträder koncernchefposten på 2Entertain AB (publ), Nordens största producent inom upplevelseindustrin, den 1/3 2010. Tomas kommer närmast från Eckes Granini koncernen.

– 2Entertain har haft en mycket bra utveckling de senast åren och tagit en tydlig position inom upplevseindustrin. Jag ser fram emot att, tillsammans med övriga i organisationen, fortsätta det framgångsrika arbetet. Min erfarenhet av internationellt arbete, större koncerner och snabbväxande tillväxtbolag som Brämhults tror jag kommer väl till pass, säger Tomas Gustafsson.

– Med Tomas Gustafsson som koncernchef får vi den kompetens i yttersta ledningen som styrelsen bedömer att bolaget behöver för att nå tillväxtmålen. Tomas erfarenhet av att framgångrikt genomföra förvärv och hantera synergier ser jag som värdefulla erfarenheter i den fas bolaget befinner sig i. Styrelsen har antagit en strategi- och tillväxtplan för de kommande åren. Denna tror jag att Tomas Gustafsson är utomordentligt lämpad att genomföra säger Robert Mesterton, styrelseordförande.

Fakta Tomas Gustafsson: 44år, gift, 2 barn. Kommer närmast från Eckes Granini Group som General Manager Business unit Ultra Fresh Europe. Dessförinnan vd, Brämhults Juice AB och försäljningsdirektör Spendrups Bryggerier.

För ytterligare information: Susanne Nilsson, tf vd, telefon 0708-18 88 40 Tomas Gustafsson , telefon 0709-77 45 25 www.2entertain.com, även bilder för fri publicering.


2Entertain AB (publ) Skreavägen 7, 311 44 Falkenberg 0771-17 00 00 info@2entertain.com www.2entertain.com

2Entertain initierar, producerar, marknadsför och säljer kvalitativ underhållning för en bred publik. I koncernen ingår svenska Hansen Conference & Event. 2Entertain är också delägare i Osloteatern Chat Noir och Stockholmsteatrarna Oscarsteatern och China Teatern. 2Entertain med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo och Falkenberg är listat på First North med Remium som Certified Adviser.