Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

2Entertain förvärvar Wallmans Nöjen AB (publ)

08:37 / 10 December 2009 Moment Group Press release

Styrelsen i 2Entertain AB (publ), en av Nordens största producenter inom upplevelseindustrin, har beslutat att förvärva Wallmans Nöjen AB (publ). Förvärvet har beräknat tillträde den 31 oktober och finansieras via nyemission, (företrädesemission), riktad emission, säljarrevers och banklån.

– 2Entertain och Wallmans har historiskt haft ett nära och framgångsrikt samarbete och det känns därför naturligt att utöka och befästa samarbetet ytterligare. Wallmans har ett unikt dinnershowkoncept som kompletterar 2Entertains verksamhet och tack vare förvärvet skapas en ledande och ännu starkare Nordisk aktör inom upplevelseindustrin, säger Robert Mesterton, styrelseordförande 2Entertain.

Wallmans Nöjen AB (publ) kontrolleras idag av Hasse Wallman.

-Jag är glad att det är till just 2Entertain jag lämnar över mitt livsverk och jag kommer att vara verksam för bolagets räkning framöver och fortsätter tills vidare som VD. Det känns helt fantastiskt och innebär att vår strategi med nya Wallmansenheter i Europa kan bli fullt möjlig, säger Hasse Wallman.

-Wallmans kommer att fortsätta ”att ge nöje för nöjes skull” med uthållig och långsiktig lönsamhet. I rådande konjunkturläge inleddes första halvåret 2009 svagare än tidigare år beläggningsmässigt för Wallmans men orderläget inför hösten ser något bättre ut än under våren, säger Robert Mesterton.

I och med förvärvet omsätter det nya 2Entertain drygt 800 MSEK på årsbasis.

Förvärvet med en köpeskilling om 120 MSEK, ska delvis finansieras genom en garanterad nyemission som ska godkännas av 2Entertains aktieägare vid en extra bolagsstämma, till vilken kallelse kommer separat inom kort.

Fakta emissioner:   Riktad emission säljaren 19,6 msek      Riktad em Braganza AB 20 msek    Företrädesemission 32,8 msek     Teckningsrelation 7 aktier ger 2 nya  Teckningskurs företrädesemission 13,08 sek 

Fakta Wallmans –08: Omsättning 381 msek Rörelseresultat 21 msek Antal anställda 345   

För ytterligare information: Robert Mesterton, styrelseordförande 2Entertain AB (publ), tfn 0708-22 58 01 Susanne Nilsson, tf VD 2Entertain AB (publ), tfn 0708-188 840 www.2entertain.com / även bilder för fri publicering www.wallmans.com


2Entertain AB (publ) Skreavägen 7, 311 44 Falkenberg 0771-17 00 00 info@2entertain.com www.2entertain.com

2Entertain initierar, producerar, marknadsför och säljer kvalitativ underhållning för en bred publik. I koncernen ingår svenska Hansen Conference & Event. 2Entertain är också delägare i Osloteatern Chat Noir och Stockholmsteatrarna Oscarsteatern och China Teatern. 2Entertain med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo och Falkenberg är listat på First North med Remium som Certified Adviser.