Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

2Entertains företrädesemission fulltecknad

11:00 / 21 December 2009 Moment Group Press release

2Entertains nyemssion med företrädesrätt för aktieägarna har blivit fulltecknad. Totalt har 4 281 056 aktier, motsvarande 97,55%, tecknats med stöd av teckningsrätter. De aktier som inte tecknats med stöd av teckningsrätter, 107 241 aktier, täcks upp av i prospektet angiven garant, Pejoni Förvaltnings AB och därmed är emissionen fulltecknad. Genom nyemissionen har bolaget tillförts 57,4 MSEK före emissionskostnader.

Sista handelsdag med betalda tecknade aktier (BTA) som erhållits vid teckning med stöd av teckningsrätter förväntas bli den 23 december. BTA kommer preliminärt att omregisteras den 30 december hos Euroclear. De nya aktierna beräknas bli föremål för handel på First North preliminärt den 4 januari 2010.

Efter nyemissionen och riktade emissioner till säljaren av Wallmans Nöjen AB (publ), Hans Wallman, kommer antalet aktier i 2Entertain att uppgå till 14 423 082 aktier och aktiekapitalet till 7 211 541 SEK.

-Den fullteckande nyemissionen innebär att 2Entertain kan slutföra förvärvet av Wallmans Nöjen och vi tackar aktieägarna för förtroendet och är glada att de fortsätter resan, kantad av show & business, med bolaget i dess nya skepnad, säger Susanne Nilsson, VD i 2Entertain AB (publ).

För ytterligare information: Susanne Nilsson, VD 2Entertain AB (publ), tfn 0771-170000 Anders Kinntorph, Styrelseledamot 2Entertain AB (publ), tfn 070-5512790 www.2entertain.com , bilder för fri publicering.


2Entertain AB (publ) Skreavägen 7, 311 44 Falkenberg 0771-17 00 00 info@2entertain.com www.2entertain.com

2Entertain initierar, producerar, marknadsför och säljer kvalitativ underhållning för en bred publik. I koncernen ingår svenska Hansen Conference & Event. 2Entertain är också delägare i Osloteatern Chat Noir och Stockholmsteatrarna Oscarsteatern och China Teatern. 2Entertain med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo och Falkenberg är listat på First North med Remium som Certified Adviser.