Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

2Entertain för diskussioner om förvärv av Wallmans Nöjen AB (publ)

09:56 / 10 February 2009 Moment Group Press release

Styrelsen i 2Entertain AB (publ), en av Nordens största producenter inom upplevelseindustrin, för långtgående diskussioner om förvärv och samgående med Wallmans Nöjen AB (publ).

– 2Entertain, letar i linje med sin tillväxtstrategi, efter förvärvsobjekt. Wallmans och 2Entertain kompletterar varandra, både verksamhetsmässigt och företagskulturellt. Diskussioner förs mellan parterna men ingen tidsplan eller detaljer kan kommuniceras i dagsläget varför ytterligare information kommer att offentliggöras så snart något konkretiseras. 2Entertain har som mål att skapa en ledande och ännu starkare aktör på den nordiska marknaden inom upplevelseindustrin, säger Robert Mesterton, styrelseordförande 2Entertain.

För ytterligare information: Robert Mesterton, styrelseordförande 2Entertain AB (publ), tfn 0708-225801 www.2entertain.com / även bilder för fri publicering


2Entertain AB (publ) Skreavägen 7, 311 44 Falkenberg 0771-17 00 00 info@2entertain.com www.2entertain.com

2Entertain initierar, producerar, marknadsför och säljer kvalitativ underhållning för en bred publik. I koncernen ingår svenska Hansen Conference & Event. 2Entertain är också delägare i Osloteatern Chat Noir och Stockholmsteatrarna Oscarsteatern och China Teatern. 2Entertain med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo och Falkenberg är listat på First North med Remium som Certified Adviser.