Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Ulf Mazur lämnar vd-posten på 2Entertain AB (publ), rekrytering av ersättare pågår.

14:00 / 9 April 2009 Moment Group Press release

Ulf Mazur lämnar vd-posten på 2Entertain (publ), Nordens största producent inom upplevelseindustrin. Ulf Mazur lämnar tjänsten den 11 september, men kvarstår till styrelsens förfogande en tid framöver. Rekrytering av ny vd pågår och Susanne Nilsson, finanschef, går in som tillförordnad vd.

– Styrelsen har antagit en strategi- och tillväxtplan för de kommande åren. Som en konsekvens av denna bedömer styrelsen att det krävs en ny profil på yttersta ledarskapet. Därför söker vi redan nu efter en ny vd. Under Ulfs ledning, sedan januari 2007, har 2Entertain haft en mycket bra utveckling. 2Entertain har tagit en tydlig position inom upplevelseindustrin, skapat många strategiska samarbeten och haft en bra ekonomisk utveckling, säger Robert Mesterton, styrelseordförande.

Rekryteringen av ny vd har påbörjats och beräknas vara klar innan årsskiftet.

För ytterligare information: Robert Mesterton, styrelseordförande 2Entertain AB (publ), tfn 0708-225801 Ulf Mazur, vd 2Entertain AB (publ) tfn 0346-714 712 alt 0706-47 61 27 www.2entertain.com


2Entertain AB (publ) Skreavägen 7, 311 44 Falkenberg 0771-17 00 00 info@2entertain.com www.2entertain.com

2Entertain initierar, producerar, marknadsför och säljer kvalitativ underhållning för en bred publik. I koncernen ingår svenska Hansen Conference & Event. 2Entertain är också delägare i Osloteatern Chat Noir och Stockholmsteatrarna Oscarsteatern och China Teatern. 2Entertain med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo och Falkenberg är listat på First North med Remium som Certified Adviser.