Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

2Entertain AB (publ) - Kommuniké från årsstämman 2009

08:45 / 5 May 2009 Moment Group Press release

2009-05-04 hölls ordinarie årssstämma på Lisebergsteatern i Göteborg i 2Entertain AB (publ)och där beslutades följande:

- av bolagets fria egna kapital utdelas 0,7 kr per aktie motsvarande 6,1 MSEK till aktieägarna och 37,5 MSEK balanseras i ny räkning - omval av samtliga styrelseledamöter, Anders Lettström, Göran Grell, Catarina Dehlin, Anders Kinntorph, Christer Sandahl och Robert Mesterton - nomineringskommitté till styrelsen består av styrelsen ordförande i samråd med tre till fem företrädare från bolagets ägare - arvode till styrelsen uppgår till 450 000 kr det kommande året - bemyndiga styrelsen att genomföra en eller flera nyemissioner om totalt högst 450 000 kr där betalning sker genom apport eller kvittning med avvikelse från nuvarande aktieägares företrädesrätt

För ytterligare information samt kontakta: Ulf Mazur, VD 2Entertain AB (publ) 0771-170000 eller 0706-476 127, och www.2entertain.com

2Entertain initierar, producerar, marknadsför och säljer kvalitativ underhållning för en bred publik. I koncernen ingår svenska Hansen Conference & Event. 2Entertain är också delägare i Osloteatern Chat Noir och Stockholmsteatrarna Oscarsteatern och China Teatern. 2Entertain med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo och Falkenberg är listat på First North med Remium som Certified Adviser.

Show as PDF