Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

2Entertain Delårsrapport januari - mars 2009

09:00 / 4 May 2009 Moment Group Press release

Underhållning och upplevelser trotsar lågkonjunkturen! 

  • Nettoomsättning uppgick till 84,1 MSEK (83,3)
  • Rörelseresultat före goodwillavskrivningar 5,9 MSEK (-0,5)
  • Resultat per aktie 0,49 kr (-0,12)
  • 2Entertain har under kvartalet genomfört över 700 beställda shower, sålt över 100 000 biljetter till 170 teater-, musikal- och showproduktioner.
  • Hansen har genomfört över 80 kundunika uppdrag.
  • Förlängt avtal med Fritidsresor om underhållning på Blue Village hotellen sommar 2009-vinter 2010 är klart.VD - kommentar-Under första kvartalet har svenskarna fortsatt gå på teater, musikal och show. Utvecklingen är i linje med det starka fjärde kvartalet som avslutade verksamhetsåret 2008. 2Entertain är välpositionerat för ett fortsatt framgångsrikt 2009, trots pågående finanskris, säger Ulf Mazur, vd för 2Entertain.För ytterligare information:Ulf Mazur, vd 2Entertain AB (publ) tfn 0346-714 712 alt 0706-47 61 27Besök även: www.2entertain.com Finansiellt resultat för perioden januari-marsKoncernens nettoomsättning under perioden uppgick till 84,1 MSEK (83,3 MSEK), resultat efter finansiella poster 5,9 MSEK (-2,1 MSEK) samt resultat efter skatt 4,3 MSEK (-1,1 MSEK). Vinst per aktie uppgick till 0,49 kr (-0,12 kr). Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick till 6,2 MSEK (5,2 MSEK) och resultat efter finansiella poster till 4,2 MSEK (5,2 MSEK). Intresseandelen i Chat Noir AS har påverkat 2Entertains resultatandel med 0,2 MSEK före goodwillavskrivningar och intresseandelen i Oscarsteatern AB har påverkat resultatet med 0,5 MSEK före goodwillavskrivningar. Intresseandelarna redovisas enligt kapitalandelsmetoden.Under perioden har aktierna i AB Lustspel avyttrats till övriga delägare för nominellt värde. Delägandet har ersatts av ett 5-årigt samarbetsavtal för kommande produktioner i Kalmar. SverigeJanuari-MarsNettoomsättning71,7 MSEK (71,2 MSEK)Rörelseresultat före goodwillavskrivningar 3,3 MSEK (-3,2 MSEK)Under årets första kvartal har följande produktioner spelats i egen regi eller med samarbetspartners:"Solsting & Snésprång", Rosers salonger, Skara samt turné"My Fair Lady", Oscarsteatern, Stockholm"Kuta och Kör", Slagthuset, Malmö, samt Halmstad Teater"Studio Mörnbäck 33,3 MHz", Lisebergsteatern"A tribute to Hollywood", Oscarsteatern, Stockholm"A close up tour" med Robert Wells, turné."Pippi Långstrump", Lisebergsteatern, Göteborg"Sound of Musicals", turné köpt av Riksteatern"Wallmans schlagerbar", Viking Line"Wallmans på turné", på utvalda arenor och arrangemang"Entertainment på Blue Village", FritidsresorAffärsområde Teater, Musikal och Show. Marknaden för biljettförsäljning har under första kvartalet varit fortsatt god.Ticnet genomförde under januari en stor kundundersökning som visade att 95% av de tillfrågade, uppgav att de kommer spendera lika mycket eller mer pengar på biljettarrangemang under 2009. Beläggningen på Oscarsteatern och My Fair Lady, producerad av Vicky von der Lancken, har varit fantastiska 99,5% under perioden och biljetter till hösten har släppts och efterfrågan är fortsatt stor.Affärsområde Artist Samarbetet med Wallmans har fortsatt under perioden på Viking Cinderella och på olika företag och nöjesscener runt om i landet. Så även leveranser av underhållning till Fritidsresors Blue Village-anläggningar. Förlängt kontrakt med Fritidsresor om underhållning för perioden maj-september 2009 och oktober - april 2010 är nu tecknat.Affärsområde EventHansen har intensifierat sin kundbearbetning av företag och branscher som har störst efterfrågan på konferensresor och events. Utfallet för första kvartalet blev väsentligt bättre än fg år. Även om året inletts starkt kommer 2009 att präglas av svag efterfrågan på företagskonferenser. Hansens pågående besparingsprogram fortskrider enligt plan. Hansen fokuserar under resterande verksamhetsåret än mer på kundföretagens säljstimulerande event och aktiviteter. Affärsområde ArenaUnder perioden har "The Producers" hyrt in sig på Chinateatern. På samtliga arenor optimeras beläggningen genom kompletterande uthyrning till konferenser och företag. Till sommaren planeras ombyggnation/reparationsarbeten av Chinateatern och Lisebergsteatern. NorgeJanuari-MarsNettoomsättning12,4 MSEK (12,1 MSEK)Rörelseresultat före goodwillavskrivningar2,6 MSEK (2,7 MSEK)Under årets första kvartal har följande verksamhet genomförts på den norska marknaden:"Onboard entertainment" på Color Fantasy och Color Magic, Oslo-Kiel. Två nya shower har haft premiär på Color Fantasy; Crystal Ball och Nightfligt to space. Publikresponsen har varit mycket god.Drift av teaterscenen Chat Noir, där externa producenter spelat bland annat Damenes aften.Förberedelser och biljettsläpp till höstens stora Musikalsatsning "Cats" på Chat Noir. Cats är en samproduktion med två andra produktionsbolag. FramtidKonsumenternas behov av liveunderhållning är stor både i hög- och lågkonjunktur. Konsumtion av kapitalvaror och långsemestrar bedöms minska till förmån för mindre kostsamma upplevelser. Den svaga svenska kronan kommer troligen öka inhemsk turism och därmed konsumtion av sommarevenemang. Utbudet i sommar av underhållning är totalt sett mycket stort och konkurrensen om konsumenternas pengar hård. Fler världsartister än någonsin kommer till Sverige under sommaren. 2Entertain satsar på starka produktioner, på fler platser i sommar. Förutom sommarbuskis på Vallarna i Falkenberg och i Grebbestad, sker satsningar på en sommarrevy och en dansbandsturné med Robert Gustafssons band "Rolandz".2Entertains finansiella ställning är stark och klarar att finansiera den kommande verksamheten. Många produktioner drivs tillsammans med andra intressenter vilket också reducerar risken.Marknaden för events och konferenser har däremot minskat kraftigt till följd av konjunkturen. Detta har också påverkat Hansen. Resterande del av 2009 kommer präglas av svag efterfrågan på företagskonferenser och events. Hansen kommer att fortsätta optimera organisationen och satsar på försäljning mot de kundsegement och branscher som drabbas minst i rådande konjunktur. Hansen lanserar såväl nya koncept som väl beprövade konferenslösningar för att fortsatt stärka positionen på marknaden. Finanskrisen öppnar upp affärsmöjligheter som gör att 2Entertain ser stora möjligheter till fortsatt tillväxt genom nya samarbeten eller förvärv. Ekonomisk rapporteringRapport avseende januari - juni 2009 presenteras den 11 augusti 2009.Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.Falkenberg den 4 maj 2009

 

2Entertain initierar, producerar, marknadsför och säljer kvalitativ underhållning för en bred publik. I koncernen ingår svenska Hansen Conference & Event. 2Entertain är också delägare i Osloteatern Chat Noir och Stockholmsteatrarna Oscarsteatern och China Teatern. 2Entertain med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo och Falkenberg är listat på First North med Remium som Certified Adviser.

Show as PDF