Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

2E Group Delårsrapport jan-sept 2010

13:47 / 19 October 2010 Moment Group Press release

Perioden i korthet  Nettoomsättning 446,3 MSEK (275,1 MSEK exkl Wallmans) Resultat före goodwillavskrivningar -15,0 MSEK (24,7 MSEK exkl Wallmans) Resultat per aktie -1,43 kr (f år 1,41 kr) 2Entertain investerar i HippHipps produktionsbolag Anagram. Hansen tecknar avtal med Volvo för genomförande av Volvo Days 2011. Wallmans Nöjen genomför sin första produktion på Hamburger Börs. Stark sommar på Vallarna med näst bästa besökarantal sedan starten 1996.  Fastlagd koncernstrategi med särskilt fokus på kommersiell utveckling.VD-kommentar

Periodens ackumulerade rörelseresultat före goodwillavskrivning landar på -15,0 MSEK vilket är i paritet med bolagets interna estimat. Q 3 (juli-september) ger ett resultat före goodwillavskrivning på -3,3 MSEK. Kvartalet påverkas inledningsvis av låg orderingång i affärsområde "Möten" och en försäljning något svagare än förväntat. Bokningsläget för Wallmans och 2Entertain förstärks dock under september vilket skapar en bra avslutning på kvartalet.

Utvecklingen på privatmarknaden har successivt stabiliserats under året. Trots ett mönster med senarelagda bokningar ser man en ökad efterfrågan för både "Teater", "Musikal" och "Show". Höstens produktioner följer lagda prognoser och sommaren på Vallarna överträffade alla förväntningar.

Företagsmarknaden är fortfarande återhållsam och tendensen är att många företagskunder beslutat sig för att skjuta planerade aktiviteter till 2011/2012. Orderläget för Hansen är, för -2010, fortsatt svagt men bolaget ser en påtaglig uppgång inför 2011.

Förvärvet av Hamburger Börs har mottagits väldigt positivt. De tidigare ägarna kvarstår i verksamheten och de sedan tidigare beslutade produktionerna körs nu som planerat.

Tomas Gustafsson

VD & koncernchef 2E Group AB (publ)


Tomas Gustafsson, VD & koncernchef 2E Group AB (publ) tfn 0709-774525 alt tomas.gustafsson@2egroup.se - www.2egroup.se (http://www.2egroup.se/) .

2E Group, en av Nordens största producenter inom upplevelseindustrin, initierar, producerar och marknadsför kvalitativa upplevelser och möten för en bred publik. I koncernen ingår 2Entertain, Hansen Event & Conference samt Wallmans Nöjen. 2E Group AB (publ) med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Malmö, Växjö och Falkenberg är listat på First North med Remium som Certified Adviser.

Show as PDF