Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Kommuniké från årsstämman 2010

08:27 / 4 May 2010 Moment Group Press release

2010-05-03 hölls ordinarie årssstämma på Lisebergsteatern i Göteborg i 2Entertain AB (publ)och där beslutades i sammandrag följande:

- av bolagets fria egna kapital utdelas 0,55 kr per aktie motsvarande 7,9 MSEK till aktieägarna och 115,7 MSEK balanseras i ny räkning - omval av styrelseledamöterna, Anders Lettström, Anders Kinntorph, Hans Wallman och Robert Mesterton och nyval av styrelseledamöterna Håkan Sträng och Helena Skåntorp - antagande av ny bolagsordning med ny bolagsfirma 2E Group AB (publ) - nomineringskommitté till styrelsen består av styrelsen ordförande i samråd med tre till fem företrädare från bolagets ägare - arvode till styrelsen uppgår till 600 000 kr det kommande året - bemyndiga styrelsen att genomföra en eller flera nyemissioner om totalt högst 450 000 kr där betalning sker genom apport eller kvittning med avvikelse från nuvarande aktieägares företrädesrätt


För ytterligare information kontakta: Tomas Gustafsson, Koncernchef/ CEO 2Entertain AB (publ) tfn 0709-77 45 25 alt tomas.gustafsson@2entertain.com Besök även: www.2entertain.com

2Entertain, en av Nordens största producenter inom upplevelseindustrin, initierar, producerar och marknadsför kvalitativa upplevelser för en bred publik. I koncernen ingår 2Entertain, Hansen Event & Conference samt Wallmans Nöjen. 2Entertain AB (publ) med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Malmö, Växjö och Falkenberg är listat på First North med Remium som Certified Adviser.