Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

2Entertain AB (publ) byter namn till 2E Group AB (publ)

16:14 / 9 June 2010 Moment Group Press release

2E Group, en av Nordens ledande Upplevelsekoncerner, genomför namnbyte på moderbolaget till 2E Group och presenterar en ny Web.För att öka fokus på koncernens varumärken byter 2Entertain namn på moderbolaget till 2E Group. Namnbytet röstades igenom på Årsstämman den 3 maj med fullständig majoritet. De helägda dotterbolagen inom 2E Group blir således 2Entertain, Hansen Event & Conference samt Wallmans Nöjen och fortsätter sin verksamhet som vanligt.

I samband med att bolaget sätter en ny koncernstruktur och byter namn på moderbolaget presenterar 2E Group en ny hemsida, www.2egroup.se (www.2egroup.se/) .

Under våren har flera samordningsprojekt inom koncernen initierats i syfte att ytterligare förstärka koncernens konkurrenskraft. Samordning inom områden som inköp, produktion och marknad är prioriterade då driften av koncernen skall utgöra en effektiv plattform för vidareutveckling av varumärken, spelplats och upplevelsen.

FAKTA 2E Group

· Koncernen har verksamhet i tre länder · Noterat på First North  · Ca 2 200 aktieägare  · Sysselsätter cirka 600 årsanställda   · Tre ledande varumärken · 13 hel- eller del ägda arenor i Skandinavien


För ytterligare information om 2E Group kontakta: Tomas Gustafsson, Koncernchef, VD 0709-77 45 25 alt. tomas.gustafsson@2egroup.se (tomas.gustafsson@2egroup.se) Åsa Hovemyr, IR ansvarig, 0738-000 238 alt. asa.hovemyr@2egroup.se (asa.hovemyr@2egroup.se) Pressbilder för fri publicering: www.2egroup.se

2E Group , en av Nordens ledande producenter inom upplevelseindustrin, initierar, producerar och marknadsför kvalitativa upplevelser och möten för en bred publik. I koncernen ingår 2Entertain, Hansen Event & Conference samt Wallmans Nöjen. 2E Group AB (publ) med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Malmö, Växjö och Falkenberg är listat på First North med Remium som Certified Adviser.