Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Korrigerad version: Delårsrapport jan-juni 2010- Nöjeskoncernen 2E Group växer vidare

13:25 / 10 August 2010 Moment Group Press release

Väsentliga händelser: Nettoomsättning 302,7 MSEK (f år 192,1 MSEK exkl Wallmans) Resultat före goodwillavskrivningar -11,7 MSEK (f år 13,6 MSEK exkl Wallmans)  Resultat per aktie -0,99 kr (f år 0,80 kr) (korrigerat) Wallmans Nöjen tecknar förvärvsavtal med Hamburger Börs AB  Årsstämman beslutat namnändring till 2E Group AB (publ) Wallmans genomför audition i St Petersburg och utvärderar etablering Starkt försäljningstempo på Vallarna, över 50000 biljetter sålda innan premiär.VD-kommentar

"Periodens ackumulerade rörelseresultat före goodwillavskrivningar landar på -11,7 MSEK vilket är strax bättre än företagets förväntningar, i jämförelse med föregående år ingår nu Wallmans. För de enskilda bolagen ser vi en resultatförbättring (jmf med föreg år) inom Wallmans men en försämring inom 2Entertain och Hansen. Inom 2Entertain beror nedgången på att vårens produktioner på Oscars och China inte förlängdes in i Q2 och inom Hansen är genomförande-aktiviteten fortfarande påverkad av den svaga konjunkturen från 2009.

Under kvartalet tecknades förvärvsavtal avseende Hamburger Börs AB och tillträde skedde den 1/7 2010. Förvärvet är ett viktigt steg i bolagets ambition om egen drift av strategiska spelplatser och dessutom tillför det betydande kapacitet på den viktiga stockholmsmarknaden. Köpet sker med egna medel och förvärvet beräknas ha positiv resultatpåverkan senast 2011.

I det interna arbetet har en strategiöversyn påbörjats. 2E Group har under det senaste året genomgått en omfattande expansion där nya koncept, arenor och kompetenser integrerats. Med utgångspunkt i verksamhetens nya möjligheter och med fortsatt fokus på underhållning, upplevelser och möten kommer bolagets övergripande strategi förtydligas och skärpas. Arbetet färdigställs under hösten 2010.

Marknaden för levande underhållning och möten visar på viss återhämtning och inom ett par nyckelområden ser vi bra tendenser. Försäljningstempot på Vallarna överträffar förväntningarna med ca 15%, höstens bokningsläge på Wallmans ligger ca 10% bättre än föregående år och orderstatus 2011 hos Hansen är väsentligt bättre än föregående år. Även om orderuppgången är långsam och utgår från en låg bas är det tydligt att fler företag ökar investeringen mot kund och medarbetare. En återhämtning i marknad tillsammans med det mycket starka scenprogram som kontrakterats för de kommande åren gör framtiden både hoppfull och spännande"

Tomas Gustafsson

VD & koncernchef


För ytterligare information: Tomas Gustafsson, VD & koncernchef 2E Group AB (publ) tfn 0709-774525 alt tomas.gustafsson@2egroup.se (tomas.gustafsson@2egroup.se) Besök även :www.2egroup.se (http://www.2egroup.se/)

2E Group, en av Nordens ledande producenter inom upplevelseindustrin, initierar, producerar och marknadsför kvalitativa upplevelser och möten för en bred publik. I koncernen ingår 2Entertain, Hansen Event & Conference samt Wallmans Nöjen. 2E Group AB (publ) med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Malmö, Växjö och Falkenberg är listat på First North med Remium som Certified Adviser.

Show as PDF