Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Avmattning i påbokningstakten i 2E Group

Till följd av svagare bokningstakt från företagssidan samt ett ökat antal avbokningar kommer bolaget inte att uppnå förväntad resultatökning 2011.I sa...

12:17 / 29 Nov Moment Group Press release

2E Group Delårsrapport 1 jan – 30 sept 2011

Juli – september 2011 · Nettoomsättning: 139,2 (143,7) · Rr f. gw.avskrivn (EBITA): -4,9 (-3,3) · Rörelsemarginal: -4,9 % (-3,6%) · Resultat per akti...

14:58 / 20 Oct Moment Group Press release

2E Group Delårsrapport 1 jan - 30 sept 2011

Juli - september 2011 · Nettoomsättning: 139,2 (143,7) · Rr f. gw.avskrivn (EBITA): -4,9 (-3,3) · Rörelsemarginal: -4,9 % (-3,6%) · Resultat per akti...

14:58 / 20 Oct Moment Group Press release

2E Group tillsätter ny styrelseordförande

Robert Mesterton har idag på egen begäran, av personliga skäl, valt att avgå som styrelseordförande i 2E Group, Nordens ledande upplevelsekoncern, och...

07:47 / 30 Aug Moment Group Press release

2E Group Delårsrapport jan-juni 2011

April- juni 2011 · Nettoomsättning: 163,9 (127,6) · Rr f. gw.avskrivn (EBITA): -9,2 (-8,6) · Rörelsemarginal: -6,8% (-8,2%) · Resultat per aktie: -0,...

14:36 / 11 Aug Moment Group Press release

Styrelseledamot avgår i 2E Group.

Styrelseledamoten Anders Lettström har på egen begäran, av personliga skäl, valt att avgå ur styrelserna för 2E Group AB (publ), listat på First North...

21:27 / 23 May Moment Group Press release

Cirkusbygningen fortsätter i Wallmans regi.

Köpenhamns kommun har beslutat att acceptera Wallmans-koncernens anbud gällande förvärv av Cirkusbygningen.Borgarrepresentationen i Köpenhamns kommun ...

13:45 / 6 May Moment Group Press release

Kommuniké från årsstämman 2011

2011-05-02 hölls ordinarie årsstämma på Lisebergsteatern i
Göteborg i 2E Group AB (publ) och där beslutades i sammandrag
följande:
· av bolaget...

09:47 / 3 May Moment Group Press release

2E Group delårsrapport jan-mars 2011

Väsentliga händelser under första kvartalet 2011 · Nettoomsättning: 206,5 MSEK (175,1) · Rr. f. gw.avskrivn: -12,4 MSEK (-3,1) · Rörelsemarginal: -6,...

14:33 / 2 May Moment Group Press release

Hansen gör megaevent för Oriflame

Hansen Event & Conference, som ingår i 2EGroup AB
(publ) har idag tecknat ett avtal med Oriflame avseende ett globalt
event 2012.
...

07:58 / 4 Feb Moment Group Press release

2E Group Bokslutskommuniké jan-dec 2010

Väsentliga händelser fjärde kvartalet:
· Historiskt starkt Q4 för Wallmans, rörelseresultat 38,3 MSEK ·
86 föreställningar och 120000 biljetter ...

13:00 / 3 Feb Moment Group Press release