Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Ny VD för Hansen Event & Conference, del av Nordens ledande upplevelsekoncern 2E Group, från den 1 feb.

09:15 / 24 January 2011 Moment Group Press release

Niclas Linnér tillträder den 1 februari som VD för Hansen Event & Conference, ett av tre dotterbolag i Nordens ledande upplevelsekoncern 2E Group AB (publ). Niclas Linnér innehar sedan sommaren -2010 tjänsten som Kommersiell Chef inom 2E Group.

"När vi nu ser en något starkare efterfrågan och därmed bättre möjlighet att utveckla befintliga och nya affärssegment gör vi bedömningen att "timingen" för ett VD skifte är rätt. Niclas som sedan sommaren 2010 arbetat med koncernens kommersiella strategier har en gedigen bakgrund som både VD och ledarskapskonsult och jag är säker på att han, tillsammans med Hansens många duktiga medarbetare, kommer att återställa både tillväxt och lönsamhet säger Tomas Gustafsson VD/Koncernchef i 2E Group"

"En oerhört spännande utmaning, att komma in i en fas där bolaget redan anpassat sig efter rådande affärsklimat gör att vi nu kan fokusera än mer på kundsidan och att stärka positionen som ledande leverantör av möteskommunikation i Sverige. Likväl är det en stor fördel att Benny Karlsson kvarstår i bolaget då hans mångåriga erfarenhet från bolaget och branschen säkerställer att vi inte tappar viktig kompetens, säger Niclas Linnér".

Benny Karlsson som varit VD för Hansen sedan 2003 kvarstår i koncernledningen och övertar ansvaret för affärsutveckling och partnerskap.

"Efter snart åtta år som VD för Hansen känns det rätt att lämna över stafettpinnen. Bolagets orderläge är nu stabilare än på många år och motivationen bland medarbetarna är enormt stark. Jag ser med spänning fram mot mina nya uppgifter där min erfarenhet från stora kundprojekt kommer väl till pass, säger Benny Karlsson"

Niclas Linnér tar över tjänsten som VD för Hansen Event & Conference från och med den 1 februari och kommer vara placerad i Göteborg.


För mer information kontakta: Tomas Gustafsson, Koncernchef/VD 2E Group, telefon 0709-77 45 25 alt e-mail tomas.gustafsson@2egroup.se (tomas.gustafsson@2egroup.se), www.2egroup.se (http://www.2egroup.se)

2E Group en av Nordens ledande producenter inom upplevelseindustrin, initierar, producerar och marknadsför kvalitativa upplevelser för en bred publik. I koncernen ingår 2Entertain, Hansen Event & Conference samt Wallmans Nöjen. 2E Group AB (publ) med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Malmö, Växjö och Falkenberg är listat på First North med Remium som Certified Adviser.