Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Moment Group

Moment Group

Avmattning i påbokningstakten i 2E Group

12:17 / 29 November 2011 Moment Group Press release

Till följd av svagare bokningstakt från företagssidan samt ett ökat antal avbokningar kommer bolaget inte att uppnå förväntad resultatökning 2011.

I samband med Q3 rapporten bedömdes att helårsresultatet 2011 skulle överstiga 2010 års nivå men utvecklingen så här långt in i fjärde kvartalet motsvarar inte förväntningarna.

"Vår kritiska bokningsperiod ligger i oktober, november och början av december då bokningstakten skall öka markant. Det allt svagare ekonomiska klimatet påverkar oss inom framförallt Wallmans Nöjen där lägre bokningstakt och fler avbokningar medför att kvartalet inte uppnår förväntad intäktsnivå", säger Tomas Gustafsson, CEO/Koncernchef för 2E Group.

Bolaget bedömer att förutsättningarna för en resultatförstärkning 2011 jämfört med 2010 inte längre föreligger. Årsresultatet för 2011 förväntas alltjämt uppvisa vinst.

Ytterligare information ges i samband med bolagets bokslutskommuniké för 2011 som publiceras torsdagen den 2 februari 2012.

För mer information kontakta:

Tomas Gustafsson, Koncernchef/CEO 2E Group, 0709-77 45 25                                                    


2E Group, nordens ledande upplevelsekoncern, initierar, producerar och marknadsför kvalitativa upplevelser och möten för en bred publik. I koncernen ingår 2Entertain, Hansen Event & Conference samt Wallmans Nöjen. Med 14 hel- eller delägda arenor och innehållet som utgångspunkt skapar 2E Group upplevelser för mer än 1,5  miljoner gäster varje år. 2E Group AB (publ) med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Malmö, Växjö och Falkenberg är listat på First North med Remium som Certified Adviser.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/2e-group-ab/r/avmattning-i-pabokningstakten-i-2e-group,c9193226

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=2028247&fn=wkr0001.pdf

Show as PDF